Επιλογή Σελίδας

Ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ασθενών για τον Καρκίνο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου δημιούργησαν την έρευνα σχετικά με την κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση του καρκίνου στην Ευρώπη, η οποία είναι διαθέσιμη σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες (και στα Ελληνικά).

Η ενημέρωση αυτή θα δώσει στην ECPC, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου (EORTC), αλλά και σε εσάς τη δυνατότητα να απαιτήσουμε δεσμεύσεις από τους υποψηφίους ευρωβουλευτές που θα ζητήσουν την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, όπως και να ζητήσουμε από τους οργανισμούς της ΕΕ να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στις ανάγκες των ατόμων με καρκίνο.

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μια καλύτερη εικόνα των κοινωνικών ανισοτήτων που υπάρχουν στην Ευρώπη, να παράσχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα βέλτιστων και χειρότερων πρακτικών και να μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε μια σαφέστερη σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών και των δικαιωμάτων απασχόλησης.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε χρόνο για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις σύμφωνα με την πραγματική σας εμπειρία ή τις επαγγελματικές σας γνώσεις και μην διστάσετε να προσθέσετε οποιαδήποτε σχόλια ή αιτήματα που θεωρείτε σημαντικά.

Η Έρευνα είναι ανοιχτή μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2018.

 

Πατήστε την εικόνα για να δείτε την έρευνα.