Επιλογή Σελίδας

Το 10ο Ετήσιο συνέδριο Διεθνούς Ανταλλαγής Εμπειριών για Οργανώσεις Ασθενών IEEPO πρόκειται να διεξαχθεί στις 14 & 15 Μαρτίου στην Αθήνα. Την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου θα εκπροσωπήσει η Πρόεδρος κα. Καίτη Αποστολίδου, η οποία θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια στην ενότητα με τίτλο “H επιδίωξη για εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη. Πως θα ανταποκριθούν τα Συστήματα Υγειονομικής Περίθαλψης?”. Η ενότητα αυτή θα ερευνήσει πώς η άνοδος της εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης θα επηρεάσει το ρόλο των οργανώσεων ασθενών, όσον αφορά την υποστήριξη των ασθενών να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες. Επίσης θα εξετασθεί πως τα υφιστάμενα ρυθμιστικά πλαίσια και οι διαδικασίες αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να καλύπτουν τα νέα φάρμακα και τεχνολογίες.