Επιλογή Σελίδας

Αιματολογικός Καρκίνος

Ο αιματολογικός καρκίνος επηρεάζει την παραγωγή και τη λειτουργία των κυττάρων του αίματος. Οι περισσότεροι από τους αιματολογικούς καρκίνους αρχίζουν στο μυελό των οστών, όπου παράγεται το αίμα. Τα βλαστοκύτταρα στον μυελό των οστών ωριμάζουν και αναπτύσσονται σε τρία είδη αιμοσφαιρίων: ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια ή αιμοπετάλια. Στις περισσότερες μορφές αιματολογικού καρκίνου, η φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης κυττάρων αίματος διακόπτεται από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ενός μη φυσιολογικού τύπου κυττάρου αίματος. Αυτά τα μη φυσιολογικά κύτταρα του αίματος είναι καρκινικά κύτταρα που εμποδίζουν το αίμα να εκτελεί πολλές από τις λειτουργίες του, όπως την καταπολέμηση λοιμώξεων ή την πρόληψη σοβαρής αιμορραγίας.

Υπάρχουν πάνω από εκατό διαφορετικοί τύποι καρκίνου του αίματος αλλά μπορούμε να τους κατατάξουμε σε τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες:

Λευχαιμία

Η λευχαιμία αναφέρεται σε ένα φάσμα ασθενειών που επηρεάζουν το αίμα, το μυελό των οστών και το λεμφικό σύστημα.

Μυέλωμα

Το μυέλωμα είναι καρκίνος των πλασματοκυττάρων, ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων στο μυελό των οστών.

Λέμφωμα

Το λέμφωμα είναι ένας τύπος αιματολογικού καρκίνου που επηρεάζει το λεμφικό σύστημα, κυρίως τα λεμφοκύτταρα.

Παιδιατρικός Αιματολογικός Καρκίνος

Οι μορφές αιματολογικού καρκίνου της παιδικής ηλικίας διαφέρουν από εκείνες των ενηλίκων ως προς τον τρόπο ανάπτυξης, την ανταπόκριση στην θεραπεία και τα ιδιαίτερα προβλήματα, που προκαλεί η νόσος κατά την παιδική ηλικία.