Επιλογή Σελίδας

“ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” - ΠΑΤΡΑ

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, συμμετείχε στο συνέδριο Γυναίκα και Καρκίνος από την πρόληψη στη θεραπεία, που διοργανώθηκε από το Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και έλαβε χώρα στην Πάτρα, στις 5-6 Απριλίου 2019.

Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη γυναικά ασθενή με καρκίνο, όπως η βιολογική κατανόηση του καρκίνου, οι νέες χειρουργικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, ο ρόλος της ανοσοθεραπείας και της ορμονοθεραπείας, οι επιπτώσεις της ασθένειας στη ζωή της γυναίκας, στη σεξουαλική και εργασιακή της ζωή. Στο συνέδριο υπήρξε σημαντική εκπροσώπηση από τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ογκολογίας.

Ο Σύλλογος ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας, συμμετείχε τόσο με την παρακολούθηση του συνεδρίου από μέλη του, όσο και εκπροσωπούμενος σε επίπεδο εισηγήσεων από την επιστημονικά υπεύθυνη, Κοινωνική Λειτουργό, κ. Κλαίρη Τζιομάκη, η οποία ανέπτυξε το θέμα: Τα ζητήματα της εργασίας της γυναίκας με καρκίνο μαστού μέσα από την εμπειρία μας στο «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Αχαΐας.

Κατά την εισήγηση παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα που νοσεί με καρκίνο μαστού, είτε είναι εργαζόμενη, είτε είναι άνεργη και επιθυμεί να εργαστεί, όπως αυτές εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στην καθημερινή κλινική εμπειρία, μέσα από τα αιτήματα που φτάνουν στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας. Όπως έχει διαπιστωθεί, η γυναίκα που νοσεί με καρκίνο μαστού όπως και η πλειοψηφία των ογκολογικών ασθενών έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο ανεργίας, μείωση της αποδοτικότητας της στην εργασία, αλλαγές στα ωράρια και στις ώρες εργασίας, φόβο απόλυσης, αυξημένο άγχος απόδοσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, ευαισθητοποίηση και τολμηρές παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο.