Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.

Ενδεικτική της ισχυρής πολιτικής βούλησης που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των άτυπων φροντιστών ήταν η πρόσφατη προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που επιδιώκει να καλύψει το κενό μεταξύ της τεράστιας προσφοράς των φροντιστών στα εθνικά συστήματα υγείας και της ανεπαρκούς υποστήριξης που λαμβάνουν σε ανταπόδοση από το κράτος

Είναι γεγονός ότι η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας των ευρωπαϊκών χωρών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την άτυπη φροντίδα που παρέχουν οι φροντιστές – η προσφορά τους εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 80% της συνολικής φροντίδας που παρέχεται στην ΕΕ.

Η ECPC (European Cancer Patient Coalition) καλωσορίζει την εξέλιξη αυτή που αποτελεί ένα θετικό βήμα για την αναγνώριση του έργου των άτυπων φροντιστών και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Το ζήτημα της επίσημης αναγνώρισης των άτυπων φροντιστών έχει αναδείξει μεταξύ άλλων και η ΕΛΛΟΚ, καθώς λόγω των διαπιστωμένων ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό οι φροντιστές που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μέλη της οικογένειας, αναλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο φορτίο της φροντίδας που χρειάζονται οι ασθενείς. Στην Ελλάδα ο κύριος φροντιστής είναι συνήθως ο/η σύζυγος, τα ενήλικα παιδιά σε ποσοστό 75%. Το έργο της φροντίδας είναι γεμάτο από συναισθηματική ένταση και φυσική εξάντληση. Ως ΕΛΛΟΚ έχουμε πολλές φορές αναδείξει το ζήτημα της επίσημης αναγνώρισης των άτυπων φροντιστών.