Επιλογή Σελίδας

Η ECPC-European Cancer Patient Coalition υπέγραψε, μαζί με άλλες Eυρωπαϊκές Οργανώσεις Ασθενών, ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker. Στην επιστολή, οι οργανώσεις ασθενών εκφράζουν τις ανησυχίες τους  σχετικά με το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από μερικά από τα σενάρια που προβλέπονται στην πρόσφατη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης.

Το πιο σημαντικό είναι ότι προτρέπεται η  Ευρώπη να συνεργαστεί και να εντείνει τη συνεργασία στον τομέα της υγείας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση πολλών θεμάτων υγείας, τα οποία μπορούν να επιλυθούν μόνο με κοινές προσπάθειες και Ευρωπαϊκή συνεργασία.