Επιλογή Σελίδας

Ανοσοθεραπεία

Οι ανοσο-ογκολογικές θεραπείες αποτελούν μέρος μιας οικογένειας αντικαρκινικών ανοσοθεραπειών. Επιδρούν στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για να χρησιμοποιήσουν τους φυσικούς του μηχανισμούς προκειμένου να επιτεθούν στα καρκινικά κύτταρα.

Οι ανοσο-ογκολογικές θεραπείες λειτουργούν διαφορετικά από τις κλασικές αντικαρκινικές θεραπείες.

Η Πύλη της ανοσο-ογκολογίας περιέχει όλα όσα θα θέλατε να μάθετε
για την Ανοσο-Ογκολογία & τις Ανοσο-Θεραπείες σε απλά Ελληνικά

Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε

 

Πρόκειται για μία πλατφόρμα ενημέρωσης για τις ανοσοθεραπείες και τις θεραπείες ανοσο-ογκολογίας που προορίζονται για τους ασθενείς με καρκίνο στην Ευρώπη.

Στόχος της Πύλης Ανοσο-ογκολογίας είναι να παρέχει σε ασθενείς με κάθε τύπο καρκίνου και στους περιθάλποντές τους ενημερωμένες, προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο – δηλ. τις θεραπείες που χρησιμοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση του καρκίνου. Εστιάζει ιδιαίτερα στον τελευταίο τύπο ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο: τις θεραπείες ανοσο-ογκολογίας, καθώς έχουν δείξει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς και είναι πλέον διαθέσιμες για την αντιμετώπιση διάφορων τύπων καρκίνου.

Η Πύλη της Ανοσο-Ογκολογίας δημιουργήθηκε από ασθενείς για ασθενείς και είναι έργο της ECPC, European Cancer Patient Coalition.