Επιλογή Σελίδας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (HTA)

Με αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου, η European Cancer Patient Coalition – ECPC, εγκαινίασε μια νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα για ασθενείς και υποστηρικτές, στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών και των οργανώσεων ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να ενδυναμώσει τις οργανώσεις ασθενών να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο σε εθνικό επίπεδο, τη στιγμή μάλιστα που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε εξέλιξη ο διάλογος για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Η νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα που εγκαινιάζει η ECPC θα εφοδιάσει τα μέλη των οργανώσεων ασθενών με την απαραίτητη γνώση για τη συμμετοχή τους στις διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η πλατφόρμα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από την ανάπτυξη φαρμάκων και την αξιολόγησή τους ως μέρος των ΗΤΑ, θέματα αποζημίωσης θεραπειών – γιατί δεν αποζημιώνονται οι ίδιες θεραπείες σε όλες τις χώρες; -, πως μπορούν οι οργανώσεις ασθενών να συμμετάσχουν, κ.α. Η πλατφόρμα καλύπτει ακόμα την πρόσφατη και πολύ σημαντική Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, είναι υπέρμαχος της άποψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κεντρικού συντονιστικού οργανισμού των Ευρωπαίων ασθενών για την αξιολόγηση της Ιατρικών τεχνολογιών και για την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στον τομέα της HTA στην Ευρώπη και έχει πολλές φορές αναφερθεί στην ανάγκη θεσμικής εκπροσώπησης ασθενών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, καθώς πιστεύουμε ότι η βιωματική γνώση των ασθενών, η άποψή τους και η εμπειρία τους είναι πολύτιμες. Οι τελικοί αποδέκτες των τεχνολογιών υγείας θα είναι οι ίδιοι οι ασθενείς, οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεάσουν άμεσα την υγεία και τη ζωή τους, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η συμμετοχή τους είναι επιβεβλημένη.