Επιλογή Σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17 Απριλίου 2019

ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΗ ΚΑΙ ΑΔΟΚΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΣΥ ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17 Απριλίου 2019

Πληροφορίες:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛΟΚ

Τηλ. 6977340758

Kathi.apostolidis@ellok.org

Γεώργιος Καπετανάκης

Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛΟΚ

Τηλ. 6944608385

George.kapetanakis@ellok.org

ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΗ ΚΑΙ ΑΔΟΚΙΜΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΣΥ
ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μετά την πρώτη δυσάρεστη έκπληξη, για την απαράδεκτη επιστολή που λάβαμε στις 21 Μαρτίου 2019 από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την πρόσκληση για δήλωση υποψηφίου εκπροσώπου μας, για τη συμμετοχή σε κλήρωση προκειμένου να προκύψει ο εκπρόσωπος των ασθενών που θα συμμετέχει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, προτίμησε να δώσει την ευκαιρία στο Υπουργείο με την επιστολή που απέστειλε στις 26 Μαρτίου 2019, αφενός να αιτιολογήσει τεκμηριωμένα την απόφασή του και αφετέρου να παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με μία σειρά από ασάφειες στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, δεδομένου ότι ήταν εμφανής η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το όλο θέμα.

Η συγκεκριμένη διάταξη συμπεριλαμβανόταν στο Νόμο 4600/2019 που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο, με διαδικασίες εξπρές, χωρίς πρακτικά να δοθεί χρονικά η δυνατότητα επεξεργασίας του κάθε άρθρου, από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το Υπουργείο Υγείας επικαλούμενο τις «Δημοκρατικές Διαδικασίες», απέστειλε άκριτα προς ένα σύνολο αποδεκτών επιστολή στις 21 Μαρτίου, για την υποβολή υποψηφιοτήτων, «μέσα σε ένα μήνα!», αλλά παράλληλα τηρεί σιγή ιχθύος και δεν απαντά στην επιστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, με την οποία επισημαίνονται μία σειρά από σφάλματα τα οποία ανοίγουν το δρόμο για «ψευδεπίγραφα δημοκρατικές διαδικασίες» καθώς ακολουθούνται πρακτικές μόνο για το θεαθήναι και οι οποίες δεν διασφαλίζουν το «καλώς έχειν» της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στην επιστολή της προς το Υπουργείο Υγείας, επισημαίνει τα εξής σοβαρά θέματα τα οποία οφείλει να απαντήσει και να διασφαλίσει το Υπουργείο Υγείας, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας στη διαδικασία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η διαδικασία που προκρίθηκε να ακολουθηθεί από το Υπουργείο Υγείας για την εκπροσώπηση των ασθενών είναι προφανέστατα ατελέσφορη και αδόκιμη, καθώς ουδαμώς εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και η δίκαιη και ίση μεταχείριση του συνόλου των ληπτών υπηρεσιών υγείας, για τους κάτωθι βάσιμους και αληθείς λόγους:

  1. Η επιστολή του Υπουργείου Υγείας είχε ως αποδέκτες οργανώσεις ασθενών αλλά και προσωπικούς λογαριασμούς πολιτών, που δεν δύναται να γνωρίζει το ΥΥΚΑ, αν και κατά πόσον, σήμερα αυτοί εκπροσωπούν νόμιμα κάποιο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο/σωματείο ασθενών ή όχι.
  2. Ο συνολικός αριθμός των συλλόγων ασθενών με καρκίνο στους οποίους απεστάλη η ηλεκτρονική επιστολή ανέρχεται στους 28, ενώ το ίδιο μήνυμα εστάλη και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ, η οποία αριθμεί 36 συλλόγους ασθενών, νόμιμα λειτουργούντες στην χώρα, γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει, ότι η επιλεγείσα διαδικασία δεν εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, αλλά μάλλον δημιουργεί φαινόμενα αποκλεισμού από αυτήν.
  3. Δεν έχει εξασφαλιστεί ότι όλοι οι αποδέκτες της επιστολής, ως συλλογικά όργανα, λειτουργούν νόμιμα μέχρι και σήμερα, γεγονός που θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για όποια συμμετοχή σε δημόσιες διαδικασίες όπως η συγκεκριμένη.

Και τα ερωτήματα που αβίαστα προκύπτουν από την απλή ανάγνωση των παραπάνω είναι τα εξής:

  • Αναζητείται όντως η ουσιαστική, νόμιμη και αντιπροσωπευτική συμμετοχή των εκπροσώπων της κοινότητας ασθενών στο ΚΕΣΥ ή μήπως επιχειρείται να ακολουθηθεί μία περισσότερο προσχηματική διαδικασία παρά ουσιαστική;
  • Είναι νόμιμη και αντιπροσωπευτική η εκπροσώπηση των ασθενών στο ΚΕΣΥ όταν καλούνται να προτείνουν εκπροσώπους: σύλλογοι, ομοσπονδίες, αλλά και μεμονωμένα άτομα, που θα μπορούσαν κάλλιστα τα τελευταία να μην νομιμοποιούνται καν στην παρούσα χρονική περίοδο, ως εκπρόσωποι συλλόγων, αλλά παρόλα αυτά τους ζητείται η αποστολή στοιχείων εκπροσώπου τους;
  • Ο πίνακας αποδεκτών με +250 αποδέκτες με επαναλήψεις ή λανθασμένες διευθύνσεις, με δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες οργανώσεις, με προσωπικές ηλεκτρονικές δ/σεις, κ.ά. δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τη προέλευσή και τη σκοπιμότητα του, δεδομένου ότι το Υπουργείο δεν διατηρεί πλέον μητρώο οργανώσεων ασθενών αλλά και ως προς τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα της εκπροσώπησης των ασθενών.
  • Ως Ομοσπονδία, εμείς ή και άλλες Ομοσπονδίες συλλόγων ασθενών, μπορούμε να δηλώσουμε τα στοιχεία συγκεκριμένου ατόμου και παράλληλα οι σύλλογοι – μέλη μας (36 στον αριθμό) να σας αποστείλουν άλλα 36, ίδια ή διαφορετικά στοιχεία εκπροσώπου τους; Και περαιτέρω, αν νοηθεί ότι όλα μας τα μέλη αποστείλουν τα στοιχεία του ιδίου ατόμου, το όνομα αυτού θα συμμετέχει ισάριθμες φορές στην δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί ή όχι;

Μέχρι να απαντηθούν με σαφήνεια τα παραπάνω ερωτήματα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Υγείας το θολό τοπίο που έχει διαμορφωθεί, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε διάτρητες διαδικασίες οι οποίες προσβάλουν το κίνημα των ασθενών και δεν ανταποκρίνονται στο κύρος και την υπόσταση των Οργανώσεων Ασθενών και παράλληλα καλεί όλες τις Οργανώσεις Ασθενών στη χώρα μας, να στηρίξουν το δικαίωμα συμμετοχής των ασθενών σε διαφανείς διαδικασίες, να καταδικάσουν μεθοδεύσεις και προχειρότητες που υποβαθμίζουν το κίνημα των ασθενών και να σταθούν όρθιες στρέφοντας την πλάτη τους σε κάθε πρακτική που αντιβαίνει τις παραπάνω αρχές.