Επιλογή Σελίδας

Γενεύη 30 Μαΐου : Η νέα Απόφαση για τον Καρκίνο 2017 του Π.Ο.Υ.

Στις 30 Μαΐου στη Γενεύη, στην 70η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας  ( 70th WHA) επικυρώθηκε για άλλη μία φορά, ότι η Πρόληψη και ο Έλεγχος του Καρκίνου, αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για την υγεία και την ανάπτυξη, καθώς υιοθετήθηκε η νέα Απόφαση για τον Καρκίνο του Π.Ο.Υ. από 18 υποστηρικτές της, περισσότερες από 40 χώρες και 11 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Κατά τη συζήτηση του Σχεδίου της Απόφασης υπήρξε ευρεία συναίνεση ότι ο καρκίνος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που απαιτεί αυξημένη προσοχή, προτεραιότητα και χρηματοδότηση.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ η σημαντική συμβολή της ECPC –Εuropean Cancer Patient Coalition και της ΟΕCI-Organization of European Cancer Institutes στη διαμόρφωση του Σχεδίου Απόφασης για τον Καρκίνο, με τη πρόταση για την αναγνώριση της συμβολής των οργανώσεων ασθενών αναγνωρίζοντας τη σημασία των οργανώσεων ασθενών και την ανάγκη για προγράμματα διαπίστευσης και πιστοποίησης.

Αξίζει να γνωρίσουν τα μέλη της ΕΛΛΟΚ και μέλη της ΕCPC, πως εργάσθηκε η ECPC για να επιτύχει την ενσωμάτωση του ρόλου των οργανώσεων ασθενών στην Απόφαση για τον Καρκίνο 2017.  Κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τον Ιανουάριο του 2017, η Γραμματεία παρουσίασε Εκθεση σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. H ECPC, μαζί με την OECI, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Καρκίνου (OECI), ζήτησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να βελτιώσει το Σχέδιο Απόφασης για τον Καρκίνο του ΠΟΥ, αναγνωρίζοντας τη σημασία των οργανώσεων ασθενών και την ανάγκη για προγράμματα διαπίστευσης και πιστοποίησης.

Ο ρόλος των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο και ειδικότερα της ECPC σε συνεργασία με την UICC για την προώθηση αυτής της δήλωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είχε αποφασιστική σημασία για τη διατήρηση της πολιτικής δυναμικής σε αυτό το θέμα, εξασφαλίζοντας μια ισχυρή και χρήσιμη τελική  Απόφαση. Ο Πρόεδρος της ECPC, Καθ. Francesco De Lorenzo, απηύθυνε αυτές τις συστάσεις στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης.  Οι συστάσεις έγιναν δεκτές και συμπεριλήφθηκαν στο τελικό σχέδιο της Απόφασης που εγκρίθηκε στις 30 Μαίου 2017.

Η νέα Απόφαση για τον Καρκίνο 2017, δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση των προσπαθειών καταπολέμησης του καρκίνου από τα εθνικά συστήματα υγείας και καλεί για ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων. Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την θνησιμότητα, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., και εγκρίθηκαν από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας είναι:

  • Τα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο των ωοθηκών, του μαστού, του παχέως εντέρου και του στόματος
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών, δικτύων αναφοράς και κέντρων αριστείας για την βελτίωση της ποιότητας στη διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα των ασθενών με ταυτόχρονη διευκόλυνση της διεπιστημονικής συνεργασίας
  • Η εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας σε όλα τα επίπεδα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης
  • Η ενδυνάμωση της ανακουφιστικής φροντίδας και η προώθηση μέτρων για την αποκατάσταση και επανένταξη στην εργασία και τη κοινωνία των επιβιωνόντων από καρκίνο.

Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι εταίροι από όλους τους τομείς θα πρέπει να αρχίζουν να συνεργάζονται,  ώστε να διασφαλίσουν ότι η νέα αυτή Απόφαση θα μεταφραστεί σε αποτελεσματική Εθνική δράση σε κάθε χώρα.

Τέλος τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνονται οι συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, στηριζόμενες στη συμβολή και των οργανώσεων των ασθενών.