Επιλογή Σελίδας

Γενικές Συνελεύσεις

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει κάθε χρόνο την Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών (ΕΓΣ).

Το άρθρο 19 ορίζει τις υποχρεώσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ως εξής

  1. Εγκριση πρακτικών προηγουμένης ΕΓΣ
  2. Εγκριση απολογισμού δράσεων Δ.Σ. για το προηγούμενο έτος
  3. Εγκριση Απολογισμού Οικονομικής Χρήσης
  4. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το παραπάνω διάστημα.
  5. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης νέας περιοδου και έγκρισή του από το σώμα
  6. Οικονομικός προϋπολογισμός νέας περιόδου και έγκριση από το σώμα

Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής (κάθε τρία χρόνια)

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017