Επιλογή Σελίδας

Διημερίδα "Η Γνώση είναι Δύναμη"

Η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Η Γνώση είναι Δύναμη» που έγινε στην Αθήνα στις 15-16 Απριλίου 2016, σχεδιάσθηκε ειδικά για τους εκπροσώπους των μελών της ΕΛΛΟΚ στην Ομοσπονδία και απευθύνεται σε άτομα που έχουν το λιγότερο τρία χρόνια εμπειρία στη συνηγορία δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, την υποστήριξη και την ενημέρωση των ασθενών, την διοίκηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Το θέμα του σεμιναρίου «Η Γνώση είναι Δύναμη» δεν επιλέχθηκε τυχαία. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται οι ασθενείς και οι εκπρόσωποι τους,  γιατί μόνο οι ενημερωμένοι ασθενείς έχουν την δυνατότητα να τύχουν καλύτερης θεραπείας. Ο ασθενής με καρκίνο θα βοηθήσει τον εαυτό του αν ενημερωθεί για τον/την γιατρό με μεγάλη εμπειρία στη νόσο τους, άν αναζητήσει τις οργανώσεις ασθενών που υποστηρίζουν ασθενείς με την ασθένεια του, δηλ. ασθενείς που μπορούν πιθανώς να τον/την βοηθήσουν να κατανοήσει τη νόσο τους, να κατανοήσει τις διαφορετικές επιλογές θεραπείας, τους κινδύνους και τα οφέλη των τυχόν διαθεσίμων  κλινικών μελετών,  να μάθουν τι άλλο υπάρχει, που θα μπορούσε ενδεχόμενα να τους βοηθήσει στο μέλλον.

Οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο οφείλουν να προετοιμασθούν κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, να γίνουν «οργανώσεις που μαθαίνουν» για να μπορέσουν να βοηθήσουν καλύτερα τα μέλη τους και τους ασθενείς που αναζητούν ενημέρωση. Ο εθελοντισμός δεν αποκλείει την εφαρμογή των αρχών διοίκησης, αντίθετα οι πλέον επιτυχημένες εθελοντικές οργανώσεις είναι αυτές που τις εφαρμόζουν.

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός να δώσει στους συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου γνώση και ενημέρωση για τη βιολογία του καρκίνου, την εξατομικευμένη θεραπεία και φροντίδα για τον καρκίνο, την ανοσοθεραπεία στην ογκολογία,  που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση του καρκίνου και των θεραπειών, ιδιαίτερα των νέων και αφετέρου να γνωρισθούν και να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερωθούν για τους σκοπούς και τις σχεδιαζόμενες δράσεις της ΕΛΛΟΚ

Μπορείτε να κατεβάσετε

 

Το Πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διημερίδας

Γλωσσάριο Ανοσο-ογκολογίας

Η Ευρώπη των ανισοτήτων στον Καρκίνο

Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο

Οι ασθενείς μπορούν να βοηθήσουν