Επιλογή Σελίδας

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛ.Ο.Κ
Δ.Μπαζιωτοπουλος/Ελευθερος Επαγγελματίας
Ασθενείς εργαζόμενοι
Βιωματική εμπειρία ασθενών που επέστρεψαν ή επεδίωξαν να επιστρέψουν στην εργασία τους.