Επιλογή Σελίδας

ΕΛΛΕΙΨΗ ETOPOSIDE – BΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Ο ΙΦΕΤ ενημερώνει για αποκατάσταση της έλλειψης

Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 Ιουνίου 2018 – ΕΛΛΕΙΨΗ ETOPOSIDE 

Πληροφορίες:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛΟΚ

Τηλ. 6977340758

Kathi.apostolidis@ellok.org

Γεώργιος Καπετανάκης

Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛΟΚ

Τηλ. 6944608385

George.kapetanakis@ellok.org

Σε συνέχεια του από 25 Μαΐου 2018 Δελτίου Τύπου μας, σχετικά με την έλλειψη του βασικού αντινεοπλασματικού φαρμάκου etoposide, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με τον ΙΦΕΤ, ενημερωθήκαμε ότι ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή της αναγκαίας ποσότητας για την κάλυψη της μηνιαίας ζήτησης  (μέχρι 6.500 δόσεις) του ανωτέρω φαρμάκου, ώστε να εξασφαλισθεί από την εβδομάδα αυτή η κανονική εκτέλεση προγραμματισμένων θεραπειών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ  θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώνει για κάθε σχετική εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι οι ελλείψεις εμφανίστηκαν περί τα μέσα Μαΐου και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην πραγματοποίηση πολλών χημειοθεραπειών, καθώς το συγκεκριμένο φάρμακο χρησιμοποιείται για πολλές μορφές καρκίνου.

Παρακαλούμε όλους όσους αντιληφθούν και πάλι οποιαδήποτε έλλειψη στην προμήθεια του συγκεκριμένου ή άλλου φαρμάκου να μας γνωστοποιήσουν το πρόβλημα άμεσα.

Μπορείτε να ανατρέξετε στο  1ο Δελτίο Τύπου της 25ης Μαΐου για το ανωτέρω θέμα στον ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ

 

Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως  ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. από το 2011, νομιμοποιήθηκε το 2016, ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 31 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο, σε όλη την Ελλάδα.

Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο. Ο σκοπός της ΕΛΛΟΚ, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, εθελοντών και φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών της οικογένειας τους και για την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο. (www.ellok.org)

Σχετικά με το etoposide (ετοποζίδη)

Η ετοποζίδη είναι κυτταροστατικό φάρμακο που χρησιμοποιείται στη χημειοθεραπεία και είναι επίσης γνωστό με το εμπορικό σήμα Eposin, Etopophos ή Vepesid. Είναι θεραπεία για πολλές διαφορετικές μορφές καρκίνου.

Η ετοποζίδη περιλαμβάνεται στο κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του Παγκοσμιου Οργανισμού Υγείας . Ως Βασικά Φάρμακα ορίζονται τα φάρμακα τα οποία «ικανοποιούν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού». Πρόκειται για φάρμακα τα οποία πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα σε ικανοποιητικές ποσότητες και σε γενικά σε τιμές στις οποίες μπορούν να τα προμηθευθούν οι ασθενείς.