Επιλογή Σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Μαΐου 2018

ΕΛΛΕΙΨΗ ETOPOSIDE – BΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Μαΐου 2018 – ΕΛΛΕΙΨΗ ETOPOSIDE

Πληροφορίες:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛΟΚ

Τηλ.6932449000

Kathi.apostolidis@ellok.org

Γεώργιος Καπετανάκης

Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛΟΚ

Τηλ. 6944608385

George.kapetanakis@ellok.org

ΕΛΛΕΙΨΗ ETOPOSIDE – BΑΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Έχει σημειωθεί έλλειψη etoposide, βασικού αντινεοπλασματικού φαρμάκου, το οποίο χρησιμοποιείται στη χημειοθεραπεία πολλών μορφών καρκίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το etoposide περιλαμβάνεται στη λίστα Βασικών Φαρμάκων για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (http://www.who.int/bulletin/volumes/94/10/BLT-15-163998-table-T1.html).

Το ανωτέρω φάρμακο αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ότι βρίσκεται σε έλλειψη από 15.4.2018  έως 20.8.2018

ΕTOPOSIDE/PHARMACHEMIE SOL.INF 100MG/5ML VIAL ETOPOSIDE Έλλειψη 15/4/2018 έως 20/8/2018, εισάγεται μέσω του ΙΦΕΤ

Σύμφωνα με προφορική ενημέρωση από τον ΕΟΦ, άδεια εισαγωγής του εν λόγω φαρμάκου από την Ισπανία έχει μόνον μια εταιρεία στη χώρα μας, και η εν λόγω Ισπανική εταιρεία είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος προβλήματα παραγωγής.

Βάσει της εκτίμησης της ζήτησης για το εν λόγω φάρμακο που ορίζεται σε 5.000 δόσεις μηνιαίως, ο ΙΦΕΤ προχώρησε στην εισαγωγή περίπου 1.000-1.500 δόσεων ανά εβδομάδα, ώστε να καλυφθούν οι μηνιαίες ανάγκες των νοσοκομείων. Η ΕΛΛΟΚ παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώσει πάλι για την εξέλιξη του την επόμενη εβδομάδα.