Επιλογή Σελίδας

Στο workshop της ESMO «Επιστήμη για Εκπροσώπους Ασθενών» συμμετείχε η κα Μένια Κουκουγιάννη, Υπεύθυνη ομάδας Σπάνιων καρκίνων της ΕΛΛΟΚ και Πρόεδρος στο Καρκινάκι.

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό workshop, με πολλές ώρες εκπαίδευσης, role play, εργασίες, όπου δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων με εκπροσώπους άλλων χωρών, γνωριμία με το έργο και τις δράσεις άλλων συλλόγων και ομοσπονδιών από όλη σχεδόν την Ευρώπη.  Οι ασθενείς και τα στελέχη των οργανώσεων ασθενών εμπλέκονται όλο και περισσότερο στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στον καθορισμό ερευνητικών προγράμματων. Η γνώση του τρόπου πρόσβασης στην επιστημονική βιβλιογραφία, η σωστή ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, η κατανόηση και ανάπτυξη επιστημονικής επιχειρηματολογίας και η αποτελεσματική και ορθή επικοινωνία επιστημονικού περιεχομένου αποτελούν επομένως βασικές δεξιότητες προάσπισης δικαιωμάτων των ασθενών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.