Επιλογή Σελίδας

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

Ένα χρόνο μετά την απόφαση για την ίδρυση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις

 

Στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 2017 στις 10.30 π.μ.
στο ξενοδοχείο
Crowne Plaza Athens

Χρειάσθηκε ένας χρόνος για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκάλεσει η μακρά απεργιακή κινητοποίηση των δικηγόρων, η οποία μας καθυστέρησε τουλάχιστον ένα εξάμηνο και στη συνέχεια για να αντιμετωπίσουμε τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα όμως, όλο αυτό το διάστημα η ΕΛΛΟΚ εργάσθηκε αθόρυβα και συστηματικά, επικοινώνησε με τους εμπλεκόμενους φορείς, έκανε επαφές και συνεργασίες με τους επιστημονικούς φορείς, την πολιτεία και τον ιδιωτικό τομέα, κατήρτισε το Σχέδιο Δράσης 2017, εκπροσωπήθηκε ως ομιλητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έδωσε συνεντεύξεις, στοχεύοντας στη δημιουργία εικόνας της ΕΛΛΟΚ ως ενός ισχυρού, σοβαρού, αξιόπιστου και καλά ενημερωμένου εταίρου.

Η θητεία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που ανέλαβε τις παραπάνω διαδικασίες λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2017 και στην επικείμενη Γενική Συνέλευση θα εκλέξουμε το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή που θα αναλάβουν τη διοίκηση της ΕΛΛΟΚ

Οι «ημερομηνίες ορόσημα» στο Δρόμο προς την ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

21 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

4 Ιανουαρίου 2017 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

9 Ιανουαρίου 2017 ενημέρωση των μελών για τη διαδικασία συμμετοχής και τους τρόπους με τους οποίους έχουν τη δυνατότητα οι αντιπρόσωποι να ψηφίσουν

Δικαίωμα Συμμετοχής στη ΕΓΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  τα μέλη της ΕΛΛΟΚ  που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Δικαίωμα ψήφου 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Δικαίωμα Υποψηφιότητας στις εκλογές

Τα μέλη ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά, για την έναρξη στις 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΛΛΟΚ, η οποία ολοκληρώνεται σε  40 ημέρες πριν τη γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 27η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Υποψήφιοι μπορούν είναι οι αντιπρόσωποι με πρόταση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου τους. Αυτό σημαίνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των Μελών που επιθυμούν να προτείνουν υποψηφίους για το ΔΣ ή την ΕΕ, θα πρέπει να συγκληθούν έγκαιρα προκειμένου να αποστείλουν τις υποψηφιότητες μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (27 ΔΕΚ 2016).

Μαζί με τις υποψηφιότητες, θα πρέπει να προσκομιστούν και τα εξής συνοδευτικά έγγραφα, για κάθε υποψήφιο:

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Βιογραφικό
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
  • Βεβαίωση νοσοκομείου που να πιστοποιεί διάγνωση καρκίνου (εφόσον πρόκειται για υποψήφιο με εμπειρία καρκίνου)

Υποψηφιότητες που θα κατατεθούν στη Διοικούσα Επιτροπή, πέραν της 27ης Δεκεμβρίου 2016 δε θα είναι σύμφωνες με το καταστατικό και δε θα γίνουν δεκτές. Υποψήφιοι που δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί.

Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων για το  Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί από τη Δ.Ε. στις 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες της ΕΓΣ μπορείτε να βρείτε  στα άρθρα 20 έως 25 του Καταστατικού, το οποίο η ΔΕ συνιστά να μελετήσουμε και να συμβουλευτούμε για την πληρέστερη ενημέρωσή μας.

Πίνακας Υποψηφίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, που αφορούν την Εκλογική διαδικασία της Γενικής μας Συνέλευσης της 5ης Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα, η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και ενέκρινε τον πίνακα υποψηφιοτήτων. Συνολικά υπάρχουν 11 Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και 4 Υποψηφιότητες για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΙΤΗ ΚΕΦΙ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΖΩΗ ΚΕΦΙ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ, Ηράκλειο Κρήτης
4 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Συλ. Καρκ. Κατερίνης
5 ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ Σύλλογος Καρκινοπαθών  ΛΑΡΙΣΑΣ
6 ΚΟΡΛΕΤΗ ΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΝΙΩ) ΟΕΚΚ  ΑγκαλιάΖΩ
7 ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΩ (ΜΕΝΙΑ) ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ
8 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πανελλήνιος Σύλλογος  ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ
9 ΜΠΗΤΡΟΥ (ΧΑΛΔΑΙΟΥ) ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΕΚΚ  ΑγκαλιάΖΩ
10 ΝΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης
11 ΤΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ, Ηράκλειο Κρήτης

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ
1 ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σύλλογος Καρκινοπαθών  ΛΑΡΙΣΑΣ
2 ΔΗΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης
3 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΡΟΔΙΑΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ, Συλ. Καρκ. Ν. Ροδόπης
4 ΣΩΤΗΡΧΕΛΗ ΡΗΝΟΥΛΑ Σύλλογος Καρκινοπαθών ΛΕΣΒΟΥ

 Ψηφοφορία

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα τακτικά, ταμειακώς εν τάξει μέλη, που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση ή ψηφίζουν με επιστολική ψήφο.

Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

Θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

  1. Κάθε αντιπρόσωπος προσέρχεται στην εφορευτική επιτροπή, παρουσιάζει την ταυτότητά του
  2. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν ο αντιπρόσωπος νόμιμα εκπροσωπεί τον Σύλλογο του βάσει σχετικής έγγραφης δήλωσης του συλλογου
  3. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στον αντιπρόσωπο το ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά και φάκελλο.
  4. Στη συνέχεια ο αντιπρόσωπος ψηφίζει με Χ (προσοχή απαγορεύεται κάθε άλλος χαρακτήρας) με μπλέ στυλό 7 υποψηφίους της προτίμησης του για το Δ.Σ. και τρείς υποψηφίους για την Ε.Ε., θέτει το ψηφοδέλτιο στο φάκελλο τον παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπη και τον βάζει στη κάλπη.
  5. Ο αντιπρόσωπος υπογράφει ότι ψήφισε στην κατάσταση αντιπροσώπων τακτικών μελών.

Ψηφοφορία με επιστολική ψήφο

Σύμφωνα με το Καταστατικό, δίδεται στα μέλη η δυνατότητα επιστολικής ψήφου. Αυτό αφορά μέλη, οι αντιπρόσωποι των οποίων, δε θα έχουν τη δυνατότητα να παραστούν για οποιοδήποτε λόγο και δεν επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν κάποιον άλλο αντιπρόσωπο να ψηφίσει για αυτούς.

Δίνεται η δυνατότητα αντιπρόσωπος, μετά από εξουσιοδότηση, να εκπροσωπεί έναν ακόμη αντιπρόσωπο, ακόμα και από άλλο σύλλογο.

Βέβαια, το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να παραστούμε όλοι, ώστε να δώσουμε με την παρουσία μας τη στήριξη και την  δυναμική που έχει ανάγκη η ΕΛΛΟΚ στα πρώτα της βήματα. Αν παρόλα αυτά, κάποιος επιθυμεί να ακολουθήσει τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, θα πρέπει να στείλει σχετικό αίτημα (στο μαίηλ info@ellok.org)  μέχρι την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Καταστατικό.  

Απολογισμός 2016 

Η περίοδος Νοέμβριος 2015-Ιανουάριος 2017 υπήρξε περίοδος προετοιμασίας, σχεδιασμού δράσεων, επαφών, διευθέτησης των νομικών και διοικητικών διαδικασιών για την νομιμοποίηση και την έναρξη λειτουργίας της οργάνωσης.

Οικονομικός Απολογισμός 2016 

Η ΕΛΛΟΚ την υπό κρίση περίοδο Νοέμβριος 2015-Ιανουάριος 2017 δεν είχε έσοδα -έξοδα. Κύριο μέλημα της απερχομένης Δ.Ε. ήταν η αναζήτηση πόρων  χρηματοδότησης των δράσεων μας για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα της οργάνωσης. Εχουν τεθεί βάσεις που πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει το νέο Δ.Σ.

 Σχέδιο Δράσης 2017

Το σχέδιο δράσης που θα υποβληθεί προς εγκριση από τη Γεν. Συνέλευση χρειάζεται εξειδίκευση των αναφερομένων δράσεων, χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό προυπολογισμό που θα γίνει από το νέο Δ.Σ.

 Οικονομικός Προϋπολογισμός 2017

Η Δ.Ε. κατήρτισε προϋπολογισμό εξόδων πρώτης εγκατάστασης και λειτουργικών εξόδων που μαζί με τον προϋπολογισμό των προτεινομένων στο Σχέδιο Δράσης δράσεων θα αποτελέσουν τον οικονομικό προϋπολογισμό 2017. Φέτος λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων και των επικείμενων εκλογών δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί εγκαίρως ο προϋπολογισμός