Επιλογή Σελίδας

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ενέκρινε τον Σεπτέμβριο του 2016 μια πρωτοβουλία “για την προώθηση του διαλόγου σχετικά με την πρόσβαση σε καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα”.

 Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησe μια διαβούλευση με θέμα «Βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες». H  ECPC συνέβαλε στη διαβούλευση, παρέχοντας τις απόψεις των ασθενών με καρκίνο,  με  θέσεις που βασίζονται  σε όλη τη προηγούμενη δουλειά στον τομέα πολιτικής. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την απάντηση του ECPC εδώ.