Επιλογή Σελίδας

Αντιπροσωπεία της ECPC συναντήθηκε τον Απρίλιο με τη μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με τις εργασίες για την αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας (ΗΤΑ)  προκειμένου να ενημερώσει τους αρμοδίους για τις θέσεις της, ιδίως μετά την απάντηση στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα HTA.