Επιλογή Σελίδας

Η ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ελεγχο του Καρκίνου καταργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ανακοινώθηκε πρόσφατα στα μέλη της ομάδας. Η Επιτροπή υπεράσπισε την απόφασή της, δηλώνοντας ότι το πράττει για να “δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα και να αυξήσει τον αντίκτυπο των δράσεων που υποστηρίζει η ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας”.

Αυτό υποστηρίζει ότι θα γίνει με την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της ομάδας ελέγχου του καρκίνου στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών – μια ομάδα που έχει έναν πολύ ευρύτερο στόχο. Από μια γενική άποψη, η Επιτροπή έκανε το ίδιο με την ομάδα εμπειρογνωμόνων της για την άνοια, τις σπάνιες ασθένειες και την υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες. Φυσικά, οι κοινότητες των ασθενών απογοητεύτηκαν με την ανακοίνωση κατάργησης των  συγκεκριμένων ομάδων εμπειρογνωμόνων, χωρίς σαφή ενημέρωση για το πως θα συνεχισθεί το έργο τους, ιδιαίτερα για τον καρκίνο.