Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, εκπροσωπώντας στην πράξη και τη χώρα μας, ως η μόνη οργάνωση από την Ελλάδα, συμμετείχε στην κοινή Πρωτοβουλία των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Οργανισμών στον τομέα της υγείας, της κοινωνίας και της απασχόλησης με στόχο τη “Βελτίωση της Απασχόλησης για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις” στον Ευρώπη, συνυπογράφοντας την κοινή δήλωση, με την οποία καλούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι πολιτικές ηγεσίες των κρατών μελών της ΕΕ να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση των ευκαιριών εργασίας για άτομα με χρόνιες παθήσεις. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις ακόλουθες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι παράλληλα με τη λήψη περαιτέρω προληπτικών μέτρων για την αναστολή της αύξησης της συχνότητας εμφάνισης χρόνιων ασθενειών στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές μας οικονομίες και κοινωνίες προσαρμόζονται σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ιδιαίτερα σε έναν πληθυσμό που επηρεάζονται όλο και περισσότερο από μία ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις. Αυτές οι ενέργειες είναι:

  1. Επένδυση στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση χρόνιων ασθενειών
  2. Βελτίωση της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών περίθαλψης, με σκοπό την ενίσχυση της αποκατάστασης, ανάκαμψης και επανένταξης στην εργασία των πασχόντων από χρόνια νοσήματα.
  3. Να τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών / μη οικονομικών κινήτρων, και επαρκών πολιτικών για την υποστήριξη της απασχόλησης, της επιστροφής στην εργασία ή της διατήρησης στην εργασία, ατόμων με χρόνιες ασθένειες.
  4. Εξασφάλιση της κατάλληλης κατάρτισης των εργοδοτών σχετικά με το θέμα των χρόνιων ασθενειών και των εργασιακών συνθηκών και την προώθηση της ευασισθητοποίησης για τις χρόνιες ασθένειες στο χώρο εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Χρονιών Παθήσεων (ECDA), ηγήθηκε της ανάπτυξης αυτής της πρόσκλησης για δράση, μέσω της πλατφόρμας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της κοινής δήλωσης εδώ.