Επιλογή Σελίδας

Νέες Θεραπείες για τον καρκίνο

Εξατομικευμένη Ιατρική

Ιατρικό μοντέλο που χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό των φαινοτύπων και των γονοτύπων των ατόμων ή που προσαρμόζει τη σωστή θεραπευτική στρατηγική για τον κατάλληλο άνθρωπο, την κατάλληλη στιγμή.

Ανοσοθεραπεία

Οι ανοσο-ογκολογικές θεραπείες επιδρούν στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού προκειμένου να επιτεθούν στα καρκινικά κύτταρα.

Βιοδείκτες

Οι καρκινικοί βιοδείκτες είναι μόρια που παράγονται συνήθως από καρκινικά κύτταρα και είναι δυνατό να ανιχνευθούν σε σωματικά υγρά ή ιστούς.

Βιο-ομοειδή

Τα βιοομοειδή φάρμακα σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ομοιότητας με τα
ήδη υπάρχοντα βιολογικά φάρμακα.

Βιολογικοί παράγοντες