Επιλογή Σελίδας

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, η ECPC-, European Cancer Patient Coalition σε συνεργασία με την βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Marlene Mizzi (S & D, Μάλτα) διοργάνωσε εκδήλωση με κεντρικό θέμα τους Βιοδείκτες στην εποχή εξατομικευμένων θεραπειών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαντους  ασθενείς,  υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υγείας, ερευνητές και εκπρόσωποι φαρμακευτικών και ερευνητικών εταιρειών, με σκοπό να συζητήσουν τη σημασία των βιοδεικτών και τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να καταστεί η «Ιατρική Ακριβείας» (Precision Medicine) στον καρκίνο, πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι οι γενετικοί έλεγχοι και άλλοι τύποι βιοδεικτών συμβάλλουν στην ταυτοποίηση της “αχίλλειου πτέρνας” διαφόρων τύπων καρκίνου, εξασφαλίζοντας ότι o σωστός ασθενής  λαμβάνει τη σωστή θεραπεία την κατάλληλη στιγμή.

Η  ECPC παρουσίασε ένα εκπαιδευτικό animation βίντεο σχετικά με τους βιοδείκτες του καρκίνου και κάλεσε για:

  1. Αύξηση της ενημέρωσης του κοινού και των ασθενών για τους βιολογικών δεικτών: Οι υγειονομικές αρχές, οι γιατροί και οι οργανώσεις ασθενών πρέπει να βελτιώσουν τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα γενετικά τεστ.
  2. Βελτιωμένη πρόσβαση: Η ανάπτυξη διαγνωστικών τέστ με βάση τους βιοδείκτες μπορεί να διευκολύνει την ταχύτερη διάγνωση, να στοχεύσει σε εξατομικευμένο θεραπευτικό σχέδιο και να βοηθήσει στην αποφυγή σπατάλης πόρων σε αναποτελεσματικές θεραπείες. Οι διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει να ενσωματωθούν στο κλινικό περιβάλλον και να είναι προσιτές και διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς.
  3. Προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου: Οι διαδικασίες κανονιστικών ρυθμίσεων και αποζημιώσεων πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των νέων τεχνολογιών. Τα νοσοκομεία και άλλα κλινικά περιβάλλοντα πρέπει να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν σε προκλήσεις όπως η ποιότητα και η διασφάλιση της διάγνωσης ή της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Η καλύτερη ενσωμάτωση των διαγνωστικών κανονισμών στα θεραπευτικά ρυθμιστικά πλαίσια θα μπορούσε να βελτιώσει την αποζημίωση και πρόσβαση στα τεστ βιοδεικτών. Το εκπαιδευτικό βίντεο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ECPC τον Ιανουάριο του 2018.