Επιλογή Σελίδας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εμπειρία του πιλοτικού σχεδίου της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση, στην οποία συμμετέχουν  ασθενείς απευθείας στην εκτίμηση των οφελών και των κινδύνων των φαρμάκων. Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις, σε περιπτώσεις όπως για την έγκριση νέων φαρμάκων.  Η ECPC συμμερίζεται την άποψη ότι οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα στάδια και να εξακολουθούν να συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.