Συνέντευξη Τύπου για τη σύσταση της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can

Συστράτευση των εταίρων της ογκολογικής κοινότητας στην διεθνή πρωτοβουλία All.Can για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα   

Αποτελέσματα της έρευνας All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνo

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, 12.00-14.00, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52), από κοινού με τις ακόλουθες επιστημονικές εταιρείες:

 • Την ΕΑΕ-Ελληνική Αιματολογική Εταιρία
 • Την ΕΕΑΟ-Ελληνική Εταιρία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
 • Την ΕΕΠΑ-Ελληνική Εταιρία Παθολογικής Ανατομικής
 • Την ΕΕΧΟ-Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Ογκολογίας
 • Την ΕΟΠΕ- Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
 • Τον ΕΣΝΕ/ΤΟΝ Ελληνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος-Τομέας Ογκολογίας
 • Το Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Το ΜΒΑ – Υγεία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Την ΟΝΕΟ – Ομάδα Νέων Ογκολόγων της ΕΟΠΕ

Με θέμα:

 

 • τη συστράτευση της ογκολογικής κοινότητας στη πλατφόρμα διαλόγου All.Can για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα και τη σύσταση της Ελληνικής πλατφόρμας Αll.Can
 • την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας Αll.Can για την εμπειρία  των ασθενών από την περίθαλψη και την φροντίδα που έλαβαν καθ΄όλη τη διάρκεια της βιωματικής εμπειρίας τους με την ασθένεια.

 

Η All.Can είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που εστιάζει στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τον έλεγχο του καρκίνου και την επίτευξη καλύτερων εκβάσεων για τους ασθενείς.

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην All.Can International αναγνωρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στον έλεγχο του καρκίνου απαιτεί συνένωση δυνάμεων και κοινή δράση, κάλεσε τους εταίρους της ελληνικής ογκολογικής κοινότητας να συνεργασθούν όλοι μαζί για τη δημιουργία της αντίστοιχης ελληνικής πλατφόρμας All.Can, με σκοπό τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου σχετικά με τις ανεπάρκειες που εντοπίζονται στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την μείωση της σπατάλης, καθώς και την αναζήτηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων χαμηλού κόστους.

 

Στην ΕΛΛΟΚ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η πρωτοβουλία μας συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση και ευρεία αποδοχή τόσο από τους φορείς που εκπροσωπούν τους βασικούς πυλώνες της ογκολογίας (ΕΑΕ, ΕΕΑΟ, ΕΕΠΑ, ΕΕΧΟ, ΕΟΠΕ, ΕΣΝΕ/ΤΟΝ, ΟΝΕΟ) την βιομηχανία υγείας, ακαδημαϊκούς, όσο και από άλλους εμπλεκόμενους στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, ιατρούς, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές, πανεπιστημιακούς διδασκάλους, κ.α.

 

Πιστεύουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της ελληνικής πλατφόρμας διαλόγου All.Can είναι η στενή συνεργασία των εταίρων της ογκολογικής κοινότητας, στη βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία θα λειτουργήσει ως «μοχλός βελτίωσης» των εκβάσεων των ασθενών και του συστήματος φροντίδας σε όλα τα στάδια του καρκίνου.

 

Στη συνέντευξη τύπου θα παρουσιασθούν επίσης τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας All.Can, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της οποίας καθώς και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης έγιναν με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας ΙQVIA.  Σκοπός της έρευνας είναι μέσα από τη βιωματική εμπειρία των ασθενών με τον καρκίνο και με την περίθαλψη και φροντίδα τους, να προσδιορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε, προκειμένου να επιτύχουμε βελτίωση της φροντίδας στον καρκίνο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας All.Can, που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστεί η αναποτελεσματικότητα στη φροντίδα του καρκίνου – όπου ως «αναποτελεσματικότητα» ορίζουμε κάθε πτυχή της περίθαλψης και της φροντίδας του καρκίνου, η οποία δεν είναι επικεντρωμένη σε αυτά που έχουν σημασία για τους ασθενείς.

 

Ολη η κινητοποίηση και εργασία για την προετοιμασία της δημιουργίας της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αμέριστη υλική και ηθική υποστήριξη των εταιρειών Bristol-Myers Squibb, MSD, Amgen που είναι οι βασικοί χρηματοδοτικοί εταίροι της διεθνούς πρωτοβουλίας All.Can, καθώς και της εταιρείας ΙQVIA που υποστήριξε από την αρχή την έρευνα Αll.Can με την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 

Δελτίο Τύπου 10 Απριλίου 2019

Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Απριλίου 2019

Πληροφορίες:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6977340758

Kathi.apostolidis@ellok.org

Γεώργιος Καπετανάκης

Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6944608385

George.kapetanakis@ellok.org

 

Συστράτευση της ογκολογικής κοινότητας

για τη δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can

για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην ογκολογική φροντίδα

Πανελλαδική Έρευνα All.Can

Ένα καθοριστικό βήμα για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Αll.Can Greece

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε κοινή συνέντευξη τύπου με

 • Την ΕΑΕ-Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
 • Την ΕΕΑΟ-Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
 • Την ΕΕΠΑ-Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής
 • Την ΕΕΧΟ-Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
 • Την ΕΟΠΕ- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
 • Τον ΕΣΝΕ/ΤΟΝ Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας-Τομέας Ογκολογίας
 • Το Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Το ΜΒΑ – Υγεία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Την ΟΝΕΟ – Ομάδα Νέων Ογκολόγων της ΕΟΠΕ

την Τετάρτη 10 Απριλίου, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα με θέμα,

«Παρουσίαση της Διεθνούς Πλατφόρμας All.Can

και των αποτελεσμάτων της Πανελλαδικής Έρευνας All.Can

για τις ανεπάρκειες στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα»

Για πρώτη φορά οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ογκολογική περίθαλψη μεταξύ των οποίων οι Ασθενείς, Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες, Επαγγελματίες υγείας, Ακαδημαϊκοί, Οικονομολόγοι Υγείας , φαρμακευτικές εταιρείες, ανακοίνωσαν επίσημα την σταθερή βούλησή τους να συνεργασθούν, να παρέμβουν, να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο, να αναλάβουν δράση και κοινές πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας.

Μέσα από την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can και με εστίαση στη βέλτιστη διάθεση των υφιστάμενων πόρων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, σε συνδυασμό πάντα με τις προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι ασθενείς, επιχειρείται μία ουσιαστική ανάγνωση των ανεπαρκειών του συστήματος ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας με τελικό στόχο τη μείωση της αναποτελεσματικότητας και τη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών.

Ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can, αποτελεί η Πανελλαδική έρευνα All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τη σχέση τους με το σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας που έλαβαν, η οποία αποτελεί μέρος της Διεθνούς Έρευνας All.Can, και απευθύνεται σε ασθενείς και άτομα με εμπειρία καρκίνου.

Η Διεθνής Έρευνα All.Can σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε το 2018, σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να εντοπίσει τις ανεπάρκειες στην ογκολογική φροντίδα, μέσα από την οπτική των ίδιων των ασθενών. Στη χώρα μας διεξήχθη από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Η έρευνα καταγράφει στοιχεία που αφορούν την διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου, την επιστροφή του ασθενή μετά τη θεραπεία στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, τις σχέσεις του με υποστηρικτικές ομάδες ασθενών καθώς και την συνολική εμπειρία του με τον καρκίνο.

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την Πανελλαδική έρευναAll.Can, η επεξεργασία της οποίας καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη και επιμέλεια της εταιρείας IQVIA :

 • 89% δηλώνει ότι επιβαρύνθηκε οικονομικά κατά τη διάρκεια της νόσου, ενώ
 • 1 στους 4 (26%) δήλωσε απώλεια εργασίας ποσοστό που φθάνει το 38% σε όσους δεν έχουν ακόμη θεραπευθεί.
 • Νο 1 ανεπάρκεια: η αρχική διάγνωση του καρκίνου (Μ.Ο. 2 μήνες για τη διάγνωση από την πρώτη επίσκεψη το γιατρό)
 • Μόνο 4% δήλωσε ότι δέχθηκε πλήρη ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα φροντίδας κατά τη διάρκεια που νοσούσε
 • 1 στους 2 δεν έλαβε καμία πληροφόρηση για τις υποστηρικτικές ομάδες ασθενών
 • Το 53% των διαγνώσεων έγινε στα πλαίσια ελέγχου για άλλο πρόβλημα υγείας, ενώ
 • Μόνο 11% είναι το ποσοστό της διάγνωσης στο πλαίσιο συμμετοχής σε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου

Η Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, κα Καίτη Αποστολίδου, δήλωσε μεταξύ άλλων : «Καθώς ο στόχος της All.Can συμπληρώνει το όραμα και την αποστολή της ΕΛΛΟΚ, αποφασίσαμε μαζί με την επιστημονική ογκολογική κοινότητα, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την βιομηχανία υγείας και καθηγητές Οικονομικών της Υγείας, να εργασθούμε για τη δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can για ανοικτό εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για τη περίθαλψη και φροντίδα ασθενών με καρκίνο. Επιδιώκουμε ανοιχτή, ισότιμη και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους για την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, πιστεύοντας ότι όλοι μαζί μπορούμε να εργασθούμε αποτελεσματικότερα για να αντιμετωπίσουμε τις διαπιστωμένες ανεπάρκειες του συστήματος υγείας, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία και τις εκβάσεις των ασθενών, ξεκινώντας πάντα από το τι είναι σημαντικό για τους ασθενείς. Η μέχρι τώρα θετική ανταπόκριση, μας ενθαρρύνει ότι σύντομα θα υπάρξει μεγάλη διεύρυνση των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής».

Ο κ. Νίκος Τσουκαλάς, Ογκολόγος και Μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΕ, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η διεθνής πρωτοβουλία All.Can είναι μία θετική συνεχιζόμενη δράση και προσπάθεια βελτίωσης. Συνεπώς, η δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου θα έρθει μέσα από συνεργασίες. Οι πρωτοβουλίες τύπου All.Can δίνουν ένα μήνυμα ξεκάθαρο σε όλους μας. Η πρωτοβουλία είναι εξαίρετη!»

Ο κ. Γιώργος Πισσάκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η μάχη κατά του καρκίνου έχει πολλά ανοικτά μέτωπα και περιλαμβάνει προσπάθειες  που έχουν γίνει και  προσπάθειες που πρέπει να γίνουν σε όλα τα επίπεδα τόσο για την πρόληψη και για την έγκαιρη  διάγνωση όσο και για τη θεραπεία.Στο μέρος που αφορά στη θεραπεία έχει τεράστια σημασία για κάθε ασθενή η δυνατότητα πρόσβασης αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών.Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό ο αγώνας αυτός να γίνεται με ενωμένους όλους μας, ασθενείς, γιατρούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και όσους μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γίνουν τα όπλα στην μάχη κατά του καρκίνου όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός, Συντονιστής Διευθυντής της Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Αγ. Σάββας», τόνισε τα εξής :  «Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης συστρατεύθηκε από την πρώτη στιγμή και με τις άλλες Ιατρικές Επιστημονικές Ογκολογικές Εταιρείες για την προώθηση της διεθνούς πρωτοβουλίας All.Can και της δραστηριοποίησής της και στη χώρα μας. Η αντιμετώπιση, πλέον, του καρκίνου απαιτεί και επιβάλλει τη συνεργασία ομάδος πολλών ιατρικών ειδικοτήτων και την από κοινού λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς. Στο πλαίσιο αυτό θα αναζητήσουμε, με βάση τις προτεραιότητες που οι ίδιοι οι ασθενείς θέτουν, τις ανεπάρκειες του συστήματος υγείας, προκειμένου με ορθότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους ίδιους».

Ο κος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκ μέρους της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας δήλωσε: «Έρευνες δείχνουν, ότι η περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών σαφώς πάσχει, ιδιαίτερα,  στο σκέλος της ψυχολογικής υποστήριξης. Ωστόσο, ο «εκσυγχρονισμός» των συστημάτων συνταγογράφησης, οι αυξανόμενες απαιτήσεις καταχώρισης αιτημάτων  για φάρμακα υψηλού κόστους ή εκτός ενδείξεως, και οι βεβαιώσεις για χορήγηση επιδομάτων αυξάνουν τη γραφειοκρατία για τους γιατρούς, που παραμένουν χωρίς γραμματειακή υποστήριξη, δεδομένης της ανεπαρκούς στελέχωσης σε Διοικητικό Προσωπικό.  Έτσι, η έλλειψη επαρκούς διοικητικής μέριμνας, οι σημαντικότατες ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού, η μετανάστευση ικανότατων ιατρικών στελεχών στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης δημιουργεί τεράστιο φόρτο εργασίας που δυσχεραίνει δραματικά την καθημερινότητα των ασθενών που πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα και ιδιαίτερα από αιματολογικές κακοήθειες».

Η κ. Ελένη Πατσέα, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Παθολογικής Ανατομικής στο μήνυμα που απέστειλε σημείωσε: «Συμπορευόμαστε στη προσπάθεια για τη δημιουργία της All.Can Greece με στόχο τη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση του ογκολογικού ασθενούς από τη προ-αναλυτική φάση ως τη τελική διάγνωση και με κεντρικό άξονα την εξατομικευμένη θεραπεία. Η αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου του παθολογοανατόμου στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η καθοριστική συμμετοχή του στις νέες εξελίξεις στο τομέα των βιοδεικτών, μας καθιστά σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ομάδας»

Ο κ. Αθανάσιος Βοζίκης, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σημείωσε «Οι ανεπάρκειες του Συστήματος Υγείας στη παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, πέρα από τις αυτονόητες αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο υγείας των ασθενών, θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα ναμπορούμε να προσφέρουμε στις μελλοντικές γενιές τα οφέλη από την καινοτομία στο χώρο της Υγείας, καθόσον οι κυβερνήσεις δεν θα είναι σε θέση ή πρόθυμες να πληρώσουν γι αυτήν.»

Ο κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος Καθηγητής Οικονομικών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δήλωσε: «Το Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ Πανεπιστημίου Αθηνών με τους Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες του προγράμματος MBA-Υγεία (www.mba-health.econ.uoa.gr) συνεργάζεται με την ALL-CAN για να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις νέες καινοτόμες θεραπείες και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Καρκινοπαθών.»

Η κα Ειρήνη Θρουβάλα, εκπρόσωπος του Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας, στο μήνυμά της σημειώνει ότι «Βασική προτεραιότητα του Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας/ΕΣΝΕ αποτελεί η  βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής φροντίδας  που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ασφαλή αναλογία νοσηλευτών ασθενών, τη θεσμοθέτηση  εξειδικεύσεων των νοσηλευτών, και την νομοθετική υποστήριξη  συγκεκριμένων νοσηλευτικών πράξεων.»

Ο κ. Μιχάλης Νικολάου, Συντονιστής της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων δήλωσε: «Η διεθνής πλατφόρμα All.can έχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση φορέων φιλοδοξεί να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, αλλά και να προτείνει μοντέλα επίλυσης σε έναν κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται και μας υποχρεώνει να τον ακολουθήσουμε»

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, τις φαρμακευτικές εταιρείες AMGEN, Bristol Myers  Squibb και MSD, οι οποίες είναι και χορηγοί της Διεθνούς Πρωτοβουλίας  All.Can, για την υποστήριξη των προκαταρκτικών ενεργειών για τη σύσταση της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can

Video

 

 

Εμπλεκόμενοι φορείς στην ογκολογική περίθαλψη All.Can – Δηλώσεις

 

 

 

 

Συνέντευξη Τύπου για τη σύσταση της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can

 

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

 

 

Γνωρίζουμε τη διεθνή πρωτοβουλία All Can

 

Πανελλαδική Έρευνα All Can

Φωτογραφίες από την συνέντευξη τύπου