Επιλογή Σελίδας

Ένα από τα πάγια αιτήματα της ΕΛΛΟΚ, προκειμένου να αλλάξει η σελίδα στην τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων στη χώρα μας, αποτελούσε η σύσταση Οργανισμού Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ). Αν και η Ελλάδα είχε μνημονιακή υποχρέωση να έχει συστήσει το συγκεκριμένο οργανισμό μέχρι το τέλος του 2017, επειδή τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό, δόθηκε παράταση. Να τονίσουμε ότι συνέπεια αυτής της καθυστέρησης, αποτελούν και διατάξεις του νόμου 4472/2017, για τον οποίο πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορά, σύμφωνα με τις οποίες θεσπίστηκαν εξωτερικά κριτήρια – φραγές, για την έγκριση και τιμολόγηση των νέων φαρμάκων.

Στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, το ΥΚΚΑ, έφερε προς διαβούλευση σχέδιο νόμου με το οποίο δημιουργεί μία μεταβατική επιτροπή, την λεγόμενη Επιτροπή (ΗΤΑ), η οποία θα αντικαταστήσει την επιτροπή θετικής λίστας και θα αποτελεί την μεταβατική φάση μέχρι τη σύσταση του οργανισμού (ΗΤΑ). Δυστυχώς η διαβούλευση διήρκησε μόλις 7 μέρες και υπήρξε μικρός αριθμός παρεμβάσεων.

Η ΕΛΛΟΚ, συμμετείχε στη διαβούλευση και έκανε γνωστές τις θέσεις της και στο συγκεκριμένο θέμα, ενώ αμέσως μετά εξέδωσε Δελτίο Τύπου. Η παντελής απουσία της θεσμικής εκπροσώπησης των ασθενών από την υπό σύσταση επιτροπή αποτελεί ένα από τα κορυφαία ζητήματα για μας, καθώς γίνεται και πάλι εμφανές ότι υπάρχει διαφορά στην ρητορική και την πράξη από την ηγεσία του ΥΚΚΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Τέλος θεωρούμε ότι η δημιουργία της συγκεκριμένης επιτροπής, σε αντίθεση με τις προσδοκίες του ΥΚΚΑ, θα λειτουργήσει ανασταλτικά και θα φέρει νέα καθυστέρηση στη δημιουργία του Αυτόνομου Οργανισμού Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας.