Καταστατικό της ΕΛΛ.Ο.Κ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου είναι μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Σύλλογος),  αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθ. 154/30.6.2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αρ. μητρώου 836 από το Πρωτοδικείο Αθηνών αρ. πρωτ. 2854/2016.

Καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.

Η έδρα και τα γραφεία της της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ.είναι στην Αθήνα, οδός Σανταρόζα 1, Τ.Κ. 105 64