Επιλογή Σελίδας

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛ.Ο.Κ
Χριστίνα Καρτσιώτου/Διευθύντρια Πωλήσεων D2D ομίλου ΟΤΕ
Ασθενείς εργαζόμενοι
Βιωματική εμπειρία ασθενών που επέστρεψαν ή επεδίωξαν να επιστρέψουν στην εργασία τους.