Επιλογή Σελίδας

Κατεβάστε το ψηφιακό υλικό των παρουσιάσεων του συνεδρίου.

1η Ενότητητα: Καρκίνος και Εργασία
Συντονίστριες: Ελια Κούρεντα/Αλμα Ζωής-Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη-Νομική Σύμβουλος ΕΛΛΟΚ

2η Ενότητα: Πολιτικές υγείας και οργανώσεις ασθενών
Συντονιστρια: Μαρίνα Τζανάκη/Μέλος Δ.Ε.- Αντιπρόεδρος Συλλόγου ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

3η Ενότητα: Η ογκολογική κοινότητα συμμετέχει στη Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
Συντονίστρια: Καίτη Αποστολίδου/Μέλος Δ.Ε. – Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Φ.Ι.

4η Ενότητα: Σχέση γιατρού-ασθενούς στην ογκολογία: Μια σχέση ζωής
Συντονιστής: Καθ. Μ.Α. Δημόπουλος

5η Ενότητα:Hγεσία και αριστεία στη διακυβέρνηση των οργανώσεων ασθενών
Συντονίστρια: Μαρία Δήμου/Μentoring & Coaching

6η Ενότητα: Καινοτομία στην Ογκολογία