Επιλογή Σελίδας

Διημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

22-23 Σεπτεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

Παρουσιάσεις

1η Ενότητα: Ασθενείς & οικείοι αντιμέτωποι με τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Χρύσα Στρούζα – Λογοθεραπεύτρια ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ., Ο ρόλος της αποκατάστασης στην ομαλή ψυχοκοινωνική επανένταξη των ασθενών με ΚΚ&Τ

Μαρία Θεοδωρίδου – Μέλος Δ.Σ. ΕΛΛΟΚ, Αντιπρόεδρος Συλλόγου ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο, Ηράκλειο Κρήτης, Ευρωπαϊκός κώδικας κατά του καρκίνου

Μένια Κουκουγιάννη – Πρόεδρος ΑΜΚΕ Καρκινάκι, Ομάδα εργασίας για τους σπάνιους καρκίνους

 

2η Ενότητα: Οι ασθενείς με ΚΚ&Τ στο βήμα

Νάντια Τζανέτου – Κοινωνική Λειτουργός/Ψυχοθεραπεύτρια, Οι ασθενείς με ΚΚΤ στο βήμα

3η Ενότητα: Βιολογία Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

4η Ενότητα: Θεραπευτική Αντιμετώπιση ΚΚ&Τ

Γιώτα Οικονομοπούλου-Ογκολόγος-Παθολόγος Νοσοκομείο Αττικόν, Συστηματική θεραπεία για τον ΚΚ&Τ

Αθανασία ∆αματοπούλου-Ακτινοθεραπεύτρια – Ογκολόγος, ∆ιευθύντρια Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ», Πρόληψη και αντιμετώπιση των παρενεργειών της ακτινοθεραπείας ΚΚ&Τ

5η Ενότητα: Πρόληψη και υγιής διαβίωση

Καθ. Oυρανία Νικολάτου Γαλίτη-∆ιευθύντρια Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., H υγεία της στοματικής κοιλότητας στον καρκίνο 

Γιώτα Οικονομοπούλου-Ογκολόγος-Παθολόγος Νοσοκομείο Αττικόν, Ο ρόλος του ιού HPV στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Με την αιγίδα

Επίσημος χορηγός

Με την ευγενική υποστήριξη