Επιλογή Σελίδας

Κατεβάστε το Πρόγραμμα (pdf)

 

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2018
Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens
4 Φεβρουαρίου 2018
11.30 – 14.00 Ετήσια Γενική Συνέλευση

  • Ετήσιος Απολογισμός 2017
  • Οικονομικός Απολογισμός 2017
  • Πρόγραμμα Δράσης 2018
  • Οικονομικός προϋπολογισμός 2018
14.00 15.00 ΓΕΥΜΑ
  Τέλος Γενικής Συνέλευσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της 2ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών της μη κυβερνητικής μη κερδοσκοπικής ένωσης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Συλλόγων και Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΕΛΛΟΚ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΟΚ»

που εδρεύει στην Αθήνα, Σανταρόζα 1, ΤΚ 10564, ΑΦΜ 997126744, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ.154/30-06-2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 836 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/07/2016. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ΕΛΛΟΚ, καλούνται τα μέλη, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 4η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 πμ, σε αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου WYNDHAM Grand Athens, που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 2 Στην Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017
  2. Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017
  3. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017
  4.  Έγκριση από τη Γ.Σ. του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων, για το έτος 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017) και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το παραπάνω χρονικό διάστημα.
  5. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης της ΕΛΛΟΚ για το έτος 2018 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης
  6. Παρουσίαση του Οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 και έγκρισή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος του Δ. Σ.
Καίτη Αποστολίδου