Επιλογή Σελίδας

2η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος

Με αφορμή τη 2η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος (13.11.2015), η ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. – Διασωματειακή Επιτροπή για τη Προάσπιση των Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο (η προηγούμενη άτυπη μορφή της ΕΛΛΟΚ),  ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών και η ΕΜ-ΚΑΠΕΣ Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος) συνεργάσθηκαν για τη διοργάνωση  της Επιστημονικής Ημερίδας «Αντιμετωπίζοντας το φαινομενικά αδύνατο», στις 11 Νοεμβρίου 2015.

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ο έβδομος πιο συχνός καρκίνος και το 4ο αίτιο θανάτου από καρκίνο στην Ευρώπη. Ο παγκρεατικός καρκίνος έχει το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης από όλους τους καρκίνους, με μόλις το 2-10% όσων διαγιγνώσκονται να επιβιώνουν 5 χρόνια μετά τη διάγνωση.

Οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του χάνουν το 98% του προσδόκιμου υγιούς ζωής τους τη στιγμή της διάγνωσης, ενώ η συνολική μέση επιβίωση ενός ατόμου που έχει διαγνωστεί με μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο είναι 4,6 μήνες. Σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή πρόγνωση οφείλεται στο γεγονός ότι η διάγνωση γίνεται όταν η νόσος έχει προχωρήσει, καθώς μπορεί να περάσει απαρατήρητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ δεν υπάρχει μέθοδος έγκαιρης ανίχνευσης σε πρώιμο στάδιο. Επίσης, παρά την αύξηση εμφάνισης του καρκίνου του παγκρέατος, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα συμπτώματα και τα μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας της ασθένειας. Πρόσφατη διεθνής έρευνα έδειξε πως το 60% του κοινού δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα για τον παγκρεατικό καρκίνο.

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2014 (13.11.2014) από την Ευρωπαϊκή Πολυσυμμετοχική Πλατφόρμα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος (European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer) και αποτέλεσε την αφετηρία για να ξεκινήσει μια διεθνής προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτή την εξαιρετικά απειλητική μορφή καρκίνου.

Η Ευρωπαϊκή Πολυσυμμετοχική Πλατφόρμα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος (European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer) συστάθηκε το 2014 και αποτελείται από ειδικούς, ακαδημαϊκούς, ασθενείς, κλινικούς γιατρούς και φορείς χάραξης πολιτικής, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί για την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων για τον καρκίνο του παγκρέατος, με σκοπό τη βελτίωση της περίθαλψης, της διάγνωσης και της συλλογής δεδομένων για ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία έχει σκοπό να συσπειρώσει την παγκόσμια κοινότητα ασθενών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικούς που ασχολούνται με τη νόσο και να θέσει τον παγκρεατικό καρκίνο στο επίκεντρο, προκαλώντας μια δημόσια συζήτηση για την ανάγκη πρώιμης διάγνωσης, αλλά και την ανάγκη για περισσότερη χρηματοδότηση στην έρευνα.

Η Ευρωπαϊκή Πολυσυμμετοχική Πλατφόρμα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος συνέταξε τη Διακήρυξη για το Καρκίνο του Παγκρέατος με την οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να αναλάβουν δράση για την υλοποίηση πέντε στόχων μέχρι το 2020.

Οι Οι ίδιοι και περισσότεροι στόχοι είναι απαραίτητο να αναληφθούν και στη χώρα μας:

  1. Προώθηση εκστρατειών για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
  2. Ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος και ενσωμάτωσή τους στις ευρύτερες πολιτικές ελέγχου του καρκίνου , όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου.
  3. Βελτίωση της πρώιμης διάγνωσης μέσω της προώθησης εθνικής εκστρατείας προς τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς.
  4. Βελτίωση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και προσπάθεια δημιουργίας ειδικών μητρώων ασθενών με καρκίνο  του παγκρέατος στη χώρα μας,  σε κάθε χώρα μέλος και συνολικά στην Ευρώπη.
  5. Αύξηση του αριθμού των πανευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων για τον καρκίνο του παγκρέατος με τη διάθεση κονδυλίων για την έρευνα για το καρκίνο του παγκρέατος.

Η κα Καίτη Αποστολίδου, Αντιπρόεδρος ECPC – European Cancer Patient Coalition, Πρόεδρος ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. (Διασωματειακή Επιτροπή για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο) και Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών αναφέρθηκε στη ανάγκη κατάρτισης των ασθενών και των οργανώσεων τους σχετικά με την βιο-ιατρική έρευνα και τη συμμετοχή τους σε αυτή: “Ο λόγος που επέλεξα να μιλήσω σήμερα για τη συμμετοχή των ασθενών στην έρευνα είναι γιατί η έρευνα για φάρμακα και θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος είναι βασικής σημασίας για την αναχαίτιση και τη θεραπεία της ασθένειας. Επειδή η ασθένεια δεν εμφανίζεται με σαφή συμπτώματα και η επίδραση των φαρμάκων στους ασθενείς έχει διαφορές από το ένα άτομο στο άλλο, η ενεργοποίηση των ασθενών και των περιθαλπόντων τους για ενημέρωση των φορέων ιατροβιολογικής έρευνας για θέματα που θεωρούν σημαντικά να καλύψει η έρευνα μπορεί να έχει  μεγάλη επιρροή στους ερευνητές”.

Για τους σκοπούς της Ημερίδας βρέθηκε στην Αθήνα η κα Ali Stunt, ιδρυτικό μέλος και Chief Executive της αγγλικής ΜΚΟ Pancreatic Cancer Action (www.pancreaticcanceraction.org) που αποτελεί βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής Πολυσυμμετοχικής Πλατφόρμας για τον Καρκίνο του Παγκρέατος. Η κα Ali Stunt, η οποία διαγνώστηκε με παγκρεατικό καρκίνο το 2007 σε χειρουργήσιμο στάδιο, έχει αφιερωθεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο με στόχο την πρώιμη διάγνωση των ασθενών.

Στην ομιλία της ανέφερε: «Ο καρκίνος του παγκρέατος πρέπει να πάψει να αποτελεί τον “ξεχασμένο” καρκίνο. Απαιτείται περισσότερη ενημέρωση προς όλες τις κατευθύνσεις και συγκεκριμένη δράση, ώστε να βελτιώσουμε τα ποσοστά επιβίωσης. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κρίσιμο να επηρεάσουμε τους φορείς άσκησης πολιτικής και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να βελτιώσουμε τη διάγνωση και τη θεραπεία. Επίσης, πρέπει να ενισχυθούν τα κονδύλια για έρευνα στο συγκεκριμένο καρκίνο. Τα πολύ περιορισμένα κονδύλια που κατανέμονται σήμερα στον καρκίνο του παγκρέατος σε σχέση με άλλες μορφές καρκίνου -λιγότερο από το 2% της συνολικής χρηματοδότησης για την έρευνα του καρκίνου στην Ευρώπη– εξηγούν γιατί υπάρχει μικρή επιστημονική βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα. Τέλος, η δημιουργία μητρώων ασθενών είναι καταλυτική για την καλύτερη συλλογή δεδομένων για τη νόσο».

Μπορείτε να κατεβάσετε

To αναλυτικό δελτίο τύπου της εκδήλωσης

Τον Οδηγό Ασθενούς για τον Καρκίνο του Παγκρέατος

Μάθετε για τα 10 συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος

Τα δέκα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τον καρκίνο του παγκρεατος

Μπορεί να είναι καρκίνος του παγκρέατος