Η ΕΛΛΟΚ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που διοικείται από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εμπειρία διαφορετικών τύπων καρκίνου και προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα.

Ποιοι είμαστε

Όραμα της ΕΛΛΟΚ είναι η ολοκληρωμένη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή φροντίδα για όλους τους ασθενείς με καρκίνο, χωρίς καμία διάκριση, διασφαλίζοντας άριστη διάγνωση, θεραπεία, ψυχο-κοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση, καθώς και επανένταξη στην κοινωνική ζωή.

‘Οραμα

Αποστολή της ΕΛΛΟΚ είναι η συνηγορία για τις πολιτικές και την έρευνα για τον καρκίνο. Ενώνοντας τις δυνάμεις της με όλα της τα μέλη και προωθώντας συνέργειες με την πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καρκίνο, υποστηρίζει τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των ογκολογικών ασθενών για την καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση τους στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα.

Αποστολή
Μέλη

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου εκπροσωπεί 42 οργανώσεις ασθενών
από όλη την Ελλάδα που καλύπτουν όλες τις μορφές καρκίνου

Συνεργασίες