Επιλογή Σελίδας

Οι Αξιες μας

Πιστεύουμε ότι

  • Η υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα
  • Η ολιστική προσέγγιση του ασθενούς, η ενδυνάμωση των ασθενών και η ενσυναίσθηση του ρόλου των επαγγελματιών υγείας αποτελούν τη βάση του αξιακού μας συστήματος
  • Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται καλύτερα μιλώντας ανοιχτά, χωρίς φόβο, με εντιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση
  • Η έρευνα για τον καρκίνο, ως βάση για τη θεραπεία, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα με τη συνεργασία ασθενών, ιατρών, περιθαλπόντων, ερευνητών και βιομηχανίας υγείας, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τις προτεραιότητες της έρευνας σε σχέση με  τα προβλήματα που απασχολούν τους ασθενείς  αλλά και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν κάθε θεραπεία
  • Ο ενημερωμένος ασθενής  είναι δυνατόν να έχει καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας
  • Οι διαφορετικές φωνές και εμπειρίες των ασθενών και των μελών μας είναι σημαντικές
  • Η διαφάνεια και λογοδοσία για τον εαυτό μας και τους άλλους είναι απαραίτητη
  • Η ακεραιότητα και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων οφείλουν να διέπουν τη δράση μας
  • Η συλλογική δράση αλλάζει τον κόσμο προς το καλύτερο