Επιλογή Σελίδας

Σκοπός

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. από το 2011, ξεκίνησε την πορεία της το Νοέμβριο του 2015, με δεκαεπτά ιδρυτικά μέλη, ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας.
Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 40 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο, σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί πλέον την ενιαία φωνή και το πρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο.
Ο σκοπός της ΕΛΛΟΚ, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, εθελοντών και φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών της οικογένειας τους και για την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο.

Κύριοι στόχοι της ΕΛΛΟΚ είναι:

  • η ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν καθημερινά οι ογκολογικοί ασθενείς σχετικά με την πρόσβαση στην ογκολογική περίθαλψη, την ψυχο-κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη των ογκολογικών ασθενών στην εργασία και στο κοινωνικό σύνολο
  • η ανάπτυξη συνεργασιών με την Επιστημονική κοινότητα και όλους τους εταίρους στο χώρο της ογκολογίας και ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συναντούν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης
  • η έρευνα για τον καρκίνο είναι η βάση για τη θεραπεία και η συνεργασία ασθενών, ιατρών, νοσηλευτών, περιθαλπόντων, ερευνητών και βιομηχανίας υγείας είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τις προτεραιότητες της έρευνας σέ σχέση με τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν κάθε θεραπεία
  • η θεσμική εκπροσώπησή ασθενών σε οργανα και φορείς σχεδιασμού πολιτικών υγείας και πολιτικών για τον καρκίνο
  • η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών οδηγιών και συστάσεων για τον έλεγχο του καρκίνου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας μας
  • η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και αυτής της Ε.Ε. για τα δικαιώματα των ασθενών
  • η ενδυνάμωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των Οργανώσεων των Ασθενών με καρκίνο
  • η έμφαση στην αξία της πρόληψης και του πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου ως πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση του καρκίνου
  • η ενεργή συμμετοχή μας στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ελεγχο του Καρκίνου σύμφωνα με τα προτεινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκές Κοινές Δράσεις για τον Καρκίνο ΕPAAC–European Partnership for Action Against Cancer και CanCon–European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control)
  • η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην ογκολογία, την έρευνα για τον καρκίνο, τις πολιτικές της Ε.Ε. για τον καρκίνο, τη διασυνοριακή περίθαλψη, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αναφοράς