Συνεργασίες

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. επιδιώκει να αναπτύξει ισχυρές συμμαχίες με όλους τους εταίρους της ογκολογικής και της ερευνητικής κοινότητας καθώς και της δημόσιας υγείας, χτίζοντας νέες γέφυρας επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους τους εταίρους της υγείας.
Σε πρώτο χρόνο επιδιώκουμε την ανάπτυξη συνεργασίας με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες στο χώρο της ογκολογίας, της ιατρικής, της βιοηθικής και της βιοιατρικής έρευνας για τον καρκίνο.
Η επικοινωνία είναι βασικός τομέας δράσης των οργανώσεων ασθενών και στόχος μας είναι να ισχυροποιήσουμε την ΕΛΛ.Ο.Κ. ως τη φωνή των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας. Επιθυμούμε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις και τις δράσεις μας, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στενή συνεργασία με τα μέλη μας.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ΕΛΛ.Ο.Κ. είναι ήδη μέλος της ECPC-European Cancer Patient Coalition.

H ECPC-European Cancer Patient Coalition είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή οργάνωση ομπρέλα για τον καρκίνο με περισσότερες από 400 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο μέλη σε όλη την Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.  Η ΕCPC εργάζεται για την άρση των ανισοτήτων στην Ευρώπη και πιστεύει ότι οι ασθενείς είναι οι σημαντικότεροι εταίροι στη μάχη κατά του καρκίνου. Το κύριο αντικείμενο της ECPC είναι η Ευρωπαϊκή πολιτική για τον καρκίνο και την υγεία, καμπάνιες ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο, κατάρτιση των μελών της, και συμμετοχή και ερευνητικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ecpc.org