Επιλογή Σελίδας

Συνεργασίες

Η ΕΛΛΟΚ επιδιώκει να αναπτύξει ισχυρές συμμαχίες με όλους τους εταίρους της ογκολογικής και της ερευνητικής κοινότητας καθώς και της δημόσιας υγείας, χτίζοντας νέες γέφυρας επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους τους εταίρους της υγείας.
Σε πρώτο χρόνο επιδιώκουμε την ανάπτυξη συνεργασίας με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες στο χώρο της ογκολογίας, της ιατρικής, της βιοηθικής και της βιοιατρικής έρευνας για τον καρκίνο.
Η επικοινωνία είναι βασικός τομέας δράσης των οργανώσεων ασθενών και στόχος μας είναι να ισχυροποιήσουμε την ΕΛΛΟΚ ως τη φωνή των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας. Επιθυμούμε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις και τις δράσεις μας, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στενή συνεργασία με τα μέλη μας.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η ΕΛΛΟΚ είναι ήδη μέλος της ECPC-European Cancer Patient Coalition.

H ECPC-European Cancer Patient Coalition είναι η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή οργάνωση ομπρέλα για τον καρκίνο με περισσότερες από 400 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο μέλη σε όλη την Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.  Η ΕCPC εργάζεται για την άρση των ανισοτήτων στην Ευρώπη και πιστεύει ότι οι ασθενείς είναι οι σημαντικότεροι εταίροι στη μάχη κατά του καρκίνου. Το κύριο αντικείμενο της ECPC είναι η Ευρωπαϊκή πολιτική για τον καρκίνο και την υγεία, καμπάνιες ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο, κατάρτιση των μελών της, και συμμετοχή και ερευνητικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ecpc.org

ΕΟΠΕ – Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) αποτελεί μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε τo 1986 με έδρα την Αθήνα από 22 ιδρυτικά μέλη.Σκοπός της ΕΟΠΕ είναι η προώθηση της διδασκαλίας και ενημέρωσης στον τομέα της κλινικής ογκολογίας καθώς επίσης η προώθηση της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και έρευνας των κακοήθων νεοπλασμάτων.

https://www.hesmo.gr/el/

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1961 και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία μας είναι μία από τις παλαιότερες και δυναμικότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Σήμερα μετράει 60 χρόνια παρουσίας και έχει 1.295 μέλη. Στα πλαίσια της λειτουργούν 9 Επιστημονικά Τμήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της Αιματολογίας. Ένας από τους σκοπούς της εταιρείας είναι η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα καθώς και η ενίσχυση της ιατρικής έρευνας και του έργου νέων αιματολόγων.

https://eae.gr/el/

ΕΕΑΟ – Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ιδρύθηκε το 1989 και εδρεύει στην Αθήνα.Είναι μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο και εκπροσωπεί τους Ογκολόγους Ακτινοθεραπευτές στη χώρα μας.Σκοποί της ΕΕΑΟ είναι η έρευνα, η εκπαίδευση και η ενημέρωση στον τομέα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Η Ε.Ε.Π.Α. είναι η επιστημονική και επαγγελματική ένωση των Ελλήνων Παθολογοανατόμων, ιδρύθηκε το 1964 και αριθμεί σήμερα πάνω από 300 μέλη. Εκδίδει το Περιοδικό “Journal of Surgical and Molecular Pathology” και οργανώνει κάθε 2 χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής. Είναι μέλος της Εuropean Society of Patholοgy (ΕSP). Στόχος είναι η επικοινωνία και η εκπαίδευση των απανταχού Ελλήνων Παθολογοανατόμων.

https://www.pathology.gr/

ΕΕΧΟ – Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί μία από της πιο δραστήριες ιατρικές επιστημονικές εταιρείες στη χώρα της.

Η Χειρουργική αποτελεί παραδοσιακά την πρώτη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Για περισσότερες από τρεις χιλιετίες και μέχρι πρότινος αποτελούσε τη μοναδική μορφή θεραπείας του. Σήμερα αποτελεί το βασικό πυλώνα της θεραπείας του καρκίνου μαζί με την Ακτινοθεραπεία και τη Χημειοθεραπεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας έχει θέσει μια σειρά από στόχους για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας, οργανώνοντας δράσεις τόσο για την εκπαίδευση των Χειρουργών Ογκολόγων σχετικά με της εξελίξεις στη χειρουργική των όγκων, όσο και για την ενημέρωση του κοινού, των ασθενών και των οικογενειών της για τα θέματα του καρκίνου.

https://www.eexo.gr/

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) & Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και συγκαταλέγεται μεταξύ των TOP-20 ερευνητικών φορέων της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INΕB – ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2012 με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας αριστείας στο πεδίο των επιστημών ζωής και των εφαρμογών οι οποίες απαντούν στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Η βιοϊατρική έρευνα στο ΙΝΕΒ – ΕΚΕΤΑ έχει ως βασικό αντικείμενο την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων και την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ιατρικού ενδιαφέροντος ώστε να προωθηθεί η μετάβαση από το εργαστήριο στην κλινική πράξη.

Κύρια πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕΒ – ΕΚΕΤΑ είναι η μελέτη της παθοφυσιολογίας χρόνιων μη μεταδιδόμενων  νοσημάτων και η αναγνώριση νέων προβλεπτικών βιοδεικτών και νέων θεραπευτικών στόχων, η μοριακή διαγνωστική, η ενοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία ετερογενών βιοϊατρικών δεδομένων και, τέλος, η ανάπτυξη εφαρμογών για την προτυποποιημένη συλλογή κλινικοβιολογικών δεδομένων σε συνθήκες πραγματικής κλινικής πρακτικής (real world evidence).

https://www.inab.certh.gr/el/

ΕΠΕ – Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στην Αθήνα.Σκοποί της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας είναι η προαγωγή και η προώθηση της γνώσης σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.Η εκπαίδευση των γιατρών, η μελέτη των συνθηκών (κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και χωροβιονομικών) κάτω απο τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα αυτά στη χώρα μας και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης σχετικών νόσων.

 

ΕΣΝΕ/ΤΟΝ – Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας-Τομέας Ογκολογίας

Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας δημιουργήθηκε το 1985 στοχεύοντας στην άμεση και πλήρη ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα ογκολογίας, στην εξασφάλιση ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας της ασθενείς με κακοήθεια καθώς και στη βελτίωση της συνεργασίας με της της επαγγελματίες υγείας.

https://www.esne.gr/index.php/el/

ΙΤΕ – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1987 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων.

Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε νέες διατμηματικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής, Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική, Προηγμένα Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Μεθόδολογίες και Τεχνολογίες  Ιατρικής Ακριβείας, Βιολογία Συστημάτων, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές Επιστήμες, Αστροφυσική και Αστρονομία.

https://www.forth.gr/index.php?l=g

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α – Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

To Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α), επιδιώκει την επιστημονική αριστεία με γνώμονα την παραγωγή έρευνας αιχμής με σκοπό την αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος ασθενειών. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τον καρκίνο, η νόσος αυτή αποτελεί μία από τις πρώτες ερευνητικές προτεραιότητες του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κάτι το οποίο εξάλλου αποτυπώνεται στο σύνολο των δημοσιεύσεων τις οποίες παράγει ετησίως καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει.

http://www.bioacademy.gr/?lang=gr

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ελληνικούς ερευνητικούς οργανισμούς και εστιάζει στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, την εκπαίδευση και την καινοτομία στις βιοϊατρικές επιστήμες. Το Κέντρο έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις πρωτοποριακές του έρευνες στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής βάσης ασθενειών όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, η οστεοπόρωση, η πνευμονική ίνωση κ.α., και στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους.

https://www.fleming.gr/

“ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ”

O Σύλλογος “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ” είναι μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που δημιουργήθηκε με ιδρυτικό μέλος τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο “ΕΛΠΙΔΑ”, με πρωταρχικό στόχο τη λειτουργία Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών για να καλύψει τις ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων που χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

https://www.oramaelpidas.gr/el/home/

Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας – ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. έχει ως στόχο την εφαρμογή και στην Ελλάδα της ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των ασθενών με καταληκτικές νόσους. Αναλαμβάνει δράση για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη θεραπεία του πόνου και την παρηγορική φροντίδα, την ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Πόνου και Παρηγορικής φροντίδας, την προσφορά δωρεάν κατ οίκον νοσηλείας από εξειδικευμένη ομάδα, τη συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση του Χρόνιου Πόνου, τη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού μητρώου ασθενών για τον Χρόνιο Πόνο, τη συνεργασία και στήριξη συλλόγων ασθενών και την απρόσκοπτη και πλήρη διαθεσιμότητα και στην Ελλάδα όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του πόνου και στην παρηγορική φροντίδα.

https://grpalliative.gr/