Επιλογή Σελίδας

Το Όραμα της ΕΛΛ.Ο.Κ

Ολοκληρωμένη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή φροντίδα κάθε ασθενούς με καρκίνο:
άριστη διάγνωση, θεραπεία, ψυχο-κοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση, επανένταξη.