Η πρωτοβουλία All.Can στην Ελλάδα, υποστηρίζεται από τις εταιρείες Amgen, Bristol-Myers Squibb, MSD, τις οποίες και ευχαριστούμε για την άνευ όρων υποστήριξη τους.

Η εταιρεία ΙQVIA, την οποία ευχαριστούμε, προσέφερε την άνευ όρων επαγγελματική της υποστήριξη για την  ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας All.Can και τη σύνταξη της έκθεσης αποτελεσμάτων