Δελτίο Τύπου 10 Απριλίου 2019

Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Απριλίου 2019

Πληροφορίες:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6977340758

Kathi.apostolidis@ellok.org

Γεώργιος Καπετανάκης

Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6944608385

George.kapetanakis@ellok.org

 

Συστράτευση της ογκολογικής κοινότητας

για τη δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can

για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην ογκολογική φροντίδα

Πανελλαδική Έρευνα All.Can

Ένα καθοριστικό βήμα για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Αll.Can Greece

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε κοινή συνέντευξη τύπου με

 • Την ΕΑΕ-Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
 • Την ΕΕΑΟ-Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
 • Την ΕΕΠΑ-Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής
 • Την ΕΕΧΟ-Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
 • Την ΕΟΠΕ- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
 • Τον ΕΣΝΕ/ΤΟΝ Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας-Τομέας Ογκολογίας
 • Το Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Το ΜΒΑ – Υγεία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Την ΟΝΕΟ – Ομάδα Νέων Ογκολόγων της ΕΟΠΕ

την Τετάρτη 10 Απριλίου, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα με θέμα,

 

«Παρουσίαση της Διεθνούς Πλατφόρμας All.Can

και των αποτελεσμάτων της Πανελλαδικής Έρευνας All.Can

για τις ανεπάρκειες στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα»

 

Για πρώτη φορά οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ογκολογική περίθαλψη μεταξύ των οποίων οι Ασθενείς, Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες, Επαγγελματίες υγείας, Ακαδημαϊκοί, Οικονομολόγοι Υγείας , φαρμακευτικές εταιρείες, ανακοίνωσαν επίσημα την σταθερή βούλησή τους να συνεργασθούν, να παρέμβουν, να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο, να αναλάβουν δράση και κοινές πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας.

Μέσα από την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can και με εστίαση στη βέλτιστη διάθεση των υφιστάμενων πόρων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, σε συνδυασμό πάντα με τις προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι ασθενείς, επιχειρείται μία ουσιαστική ανάγνωση των ανεπαρκειών του συστήματος ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας με τελικό στόχο τη μείωση της αναποτελεσματικότητας και τη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών.

Ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can, αποτελεί η Πανελλαδική έρευνα All.Can για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τη σχέση τους με το σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας που έλαβαν, η οποία αποτελεί μέρος της Διεθνούς Έρευνας All.Can, και απευθύνεται σε ασθενείς και άτομα με εμπειρία καρκίνου.

Η Διεθνής Έρευνα All.Can σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε το 2018, σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να εντοπίσει τις ανεπάρκειες στην ογκολογική φροντίδα, μέσα από την οπτική των ίδιων των ασθενών. Στη χώρα μας διεξήχθη από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Η έρευνα καταγράφει στοιχεία που αφορούν την διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου, την επιστροφή του ασθενή μετά τη θεραπεία στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή, τις σχέσεις του με υποστηρικτικές ομάδες ασθενών καθώς και την συνολική εμπειρία του με τον καρκίνο.

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την Πανελλαδική έρευναAll.Can, η επεξεργασία της οποίας καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη και επιμέλεια της εταιρείας IQVIA :

 • 89% δηλώνει ότι επιβαρύνθηκε οικονομικά κατά τη διάρκεια της νόσου, ενώ
 • 1 στους 4 (26%) δήλωσε απώλεια εργασίας ποσοστό που φθάνει το 38% σε όσους δεν έχουν ακόμη θεραπευθεί.
 • Νο 1 ανεπάρκεια: η αρχική διάγνωση του καρκίνου (Μ.Ο. 2 μήνες για τη διάγνωση από την πρώτη επίσκεψη το γιατρό)
 • Μόνο 4% δήλωσε ότι δέχθηκε πλήρη ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα φροντίδας κατά τη διάρκεια που νοσούσε
 • 1 στους 2 δεν έλαβε καμία πληροφόρηση για τις υποστηρικτικές ομάδες ασθενών
 • Το 53% των διαγνώσεων έγινε στα πλαίσια ελέγχου για άλλο πρόβλημα υγείας, ενώ
 • Μόνο 11% είναι το ποσοστό της διάγνωσης στο πλαίσιο συμμετοχής σε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου

Η Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, κα Καίτη Αποστολίδου, δήλωσε μεταξύ άλλων : «Καθώς ο στόχος της All.Can συμπληρώνει το όραμα και την αποστολή της ΕΛΛΟΚ, αποφασίσαμε μαζί με την επιστημονική ογκολογική κοινότητα, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την βιομηχανία υγείας και καθηγητές Οικονομικών της Υγείας, να εργασθούμε για τη δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can για ανοικτό εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για τη περίθαλψη και φροντίδα ασθενών με καρκίνο. Επιδιώκουμε ανοιχτή, ισότιμη και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους για την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, πιστεύοντας ότι όλοι μαζί μπορούμε να εργασθούμε αποτελεσματικότερα για να αντιμετωπίσουμε τις διαπιστωμένες ανεπάρκειες του συστήματος υγείας, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία και τις εκβάσεις των ασθενών, ξεκινώντας πάντα από το τι είναι σημαντικό για τους ασθενείς. Η μέχρι τώρα θετική ανταπόκριση, μας ενθαρρύνει ότι σύντομα θα υπάρξει μεγάλη διεύρυνση των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής».

Ο κ. Νίκος Τσουκαλάς, Ογκολόγος και Μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΕ, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η διεθνής πρωτοβουλία All.Can είναι μία θετική συνεχιζόμενη δράση και προσπάθεια βελτίωσης. Συνεπώς, η δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας All.Can μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου θα έρθει μέσα από συνεργασίες. Οι πρωτοβουλίες τύπου All.Can δίνουν ένα μήνυμα ξεκάθαρο σε όλους μας. Η πρωτοβουλία είναι εξαίρετη!»

Ο κ. Γιώργος Πισσάκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η μάχη κατά του καρκίνου έχει πολλά ανοικτά μέτωπα και περιλαμβάνει προσπάθειες  που έχουν γίνει και  προσπάθειες που πρέπει να γίνουν σε όλα τα επίπεδα τόσο για την πρόληψη και για την έγκαιρη  διάγνωση όσο και για τη θεραπεία.Στο μέρος που αφορά στη θεραπεία έχει τεράστια σημασία για κάθε ασθενή η δυνατότητα πρόσβασης αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών.Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό ο αγώνας αυτός να γίνεται με ενωμένους όλους μας, ασθενείς, γιατρούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και όσους μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γίνουν τα όπλα στην μάχη κατά του καρκίνου όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός, Συντονιστής Διευθυντής της Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Αγ. Σάββας», τόνισε τα εξής :  «Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης συστρατεύθηκε από την πρώτη στιγμή και με τις άλλες Ιατρικές Επιστημονικές Ογκολογικές Εταιρείες για την προώθηση της διεθνούς πρωτοβουλίας All.Can και της δραστηριοποίησής της και στη χώρα μας. Η αντιμετώπιση, πλέον, του καρκίνου απαιτεί και επιβάλλει τη συνεργασία ομάδος πολλών ιατρικών ειδικοτήτων και την από κοινού λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς. Στο πλαίσιο αυτό θα αναζητήσουμε, με βάση τις προτεραιότητες που οι ίδιοι οι ασθενείς θέτουν, τις ανεπάρκειες του συστήματος υγείας, προκειμένου με ορθότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους ίδιους».

Ο κος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος εκ μέρους της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας δήλωσε: «Έρευνες δείχνουν, ότι η περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών σαφώς πάσχει, ιδιαίτερα,  στο σκέλος της ψυχολογικής υποστήριξης. Ωστόσο, ο «εκσυγχρονισμός» των συστημάτων συνταγογράφησης, οι αυξανόμενες απαιτήσεις καταχώρισης αιτημάτων  για φάρμακα υψηλού κόστους ή εκτός ενδείξεως, και οι βεβαιώσεις για χορήγηση επιδομάτων αυξάνουν τη γραφειοκρατία για τους γιατρούς, που παραμένουν χωρίς γραμματειακή υποστήριξη, δεδομένης της ανεπαρκούς στελέχωσης σε Διοικητικό Προσωπικό.  Έτσι, η έλλειψη επαρκούς διοικητικής μέριμνας, οι σημαντικότατες ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού, η μετανάστευση ικανότατων ιατρικών στελεχών στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης δημιουργεί τεράστιο φόρτο εργασίας που δυσχεραίνει δραματικά την καθημερινότητα των ασθενών που πάσχουν από αιματολογικά νοσήματα και ιδιαίτερα από αιματολογικές κακοήθειες».

Η κ. Ελένη Πατσέα, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Παθολογικής Ανατομικής στο μήνυμα που απέστειλε σημείωσε: «Συμπορευόμαστε στη προσπάθεια για τη δημιουργία της All.Can Greece με στόχο τη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση του ογκολογικού ασθενούς από τη προ-αναλυτική φάση ως τη τελική διάγνωση και με κεντρικό άξονα την εξατομικευμένη θεραπεία. Η αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου του παθολογοανατόμου στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η καθοριστική συμμετοχή του στις νέες εξελίξεις στο τομέα των βιοδεικτών, μας καθιστά σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ομάδας»

Ο κ. Αθανάσιος Βοζίκης, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σημείωσε «Οι ανεπάρκειες του Συστήματος Υγείας στη παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, πέρα από τις αυτονόητες αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο υγείας των ασθενών, θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα ναμπορούμε να προσφέρουμε στις μελλοντικές γενιές τα οφέλη από την καινοτομία στο χώρο της Υγείας, καθόσον οι κυβερνήσεις δεν θα είναι σε θέση ή πρόθυμες να πληρώσουν γι αυτήν.»

Ο κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος Καθηγητής Οικονομικών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δήλωσε: «Το Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ Πανεπιστημίου Αθηνών με τους Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες του προγράμματος MBA-Υγεία (www.mba-health.econ.uoa.gr) συνεργάζεται με την ALL-CAN για να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις νέες καινοτόμες θεραπείες και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Καρκινοπαθών.»

Η κα Ειρήνη Θρουβάλα, εκπρόσωπος του Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας, στο μήνυμά της σημειώνει ότι «Βασική προτεραιότητα του Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας/ΕΣΝΕ αποτελεί η  βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής φροντίδας  που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ασφαλή αναλογία νοσηλευτών ασθενών, τη θεσμοθέτηση  εξειδικεύσεων των νοσηλευτών, και την νομοθετική υποστήριξη  συγκεκριμένων νοσηλευτικών πράξεων.»

Ο κ. Μιχάλης Νικολάου, Συντονιστής της Ομάδας Νέων Ελλήνων Ογκολόγων δήλωσε: «Η διεθνής πλατφόρμα All.can έχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση φορέων φιλοδοξεί να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, αλλά και να προτείνει μοντέλα επίλυσης σε έναν κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται και μας υποχρεώνει να τον ακολουθήσουμε»

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, τις φαρμακευτικές εταιρείες AMGEN, Bristol Myers  Squibb και MSD, οι οποίες είναι και χορηγοί της Διεθνούς Πρωτοβουλίας  All.Can, για την υποστήριξη των προκαταρκτικών ενεργειών για τη σύσταση της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can

Δελτίο Τύπου 18 Φεβρουαρίου 2019

Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6977340758

Kathi.apostolidis@ellok.org

Γεώργιος Καπετανάκης

Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6944608385

George.kapetanakis@ellok.org

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ All.Can

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ως εκπρόσωποι των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας, στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρεμβαίνουμε ενεργά και να συμβάλουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, στη διαμόρφωση πολιτικών για τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης και της φροντίδας, σύμφωνα με όσα είναι σημαντικά για τους ασθενείς, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και στην αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων πόρων σε όλα τα στάδια του ελέγχου του καρκίνου.

Με το αυξανόμενο βάρος του καρκίνου και των οικονομικών πιέσεων στα συστήματα υγείας, είναι επείγουσα η ανάγκη για μείωση της αναποτελεσματικότητας και για βελτίωση των εκβάσεων της ογκολογικής περίθαλψης, με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών έχοντας πάντα τους ασθενείς και αυτά που είναι σημαντικά γι αυτούς στο επίκεντρο.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συμμετοχή μας στη διεθνή– διεπιστημονική πλατφόρμα διαλόγου All.Can, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων, επιστημονικών ιατρικών εταιρειών, μελών της ογκολογικής και ερευνητικής κοινότητας, εκπροσώπους κορυφαίων οργανώσεων ασθενών, και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Οι δράσεις της πλατφόρμας αναπτύσσονται  τόσο σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι κοινές ανάγκες, αλλά και οι επιμέρους διαφορές, που παρατηρούνται από χώρα σε χώρα εντός της ΕΕ και παγκοσμίως.

Με δεδομένο ότι οι στόχοι της πρωτοβουλίας All.Can βρίσκονται σε αρμονία και πλήρη σύμπλευση με το όραμα και την αποστολή της ΕΛΛΟΚ, αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας πρόκληση για εμάς, η δημιουργία της Ελληνικής πλατφόρμας διαλόγου All.Can. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει τη βάση για ανοικτό εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών για την αναβάθμιση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς με καρκίνο.

Οι κοινές μας προτεραιότητες επικεντρώνονται:

 • Στον εντοπισμό των «ανεπαρκειών» στον έλεγχο του καρκίνο
 • Στη διαμόρφωση προτάσεων, δυνητικών λύσεων και εργαλείων για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε τομείς προστιθέμενης αξίας για τους ασθενείς.
 • Στο σχεδιασμό πολιτικών για τον καρκίνο με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ασθενών
 • Στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ώστε η γνώση για τις αιτίες των προβλημάτων, τις ανάγκες των ασθενών και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών, να βασίζονται στην τεκμηρίωση.
 • Στην ανάδειξη και τον προσδιορισμό της αξίας της καινοτομίας στην ογκολογία για τους ασθενείς, η οποία πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους, όταν και για όσο την χρειάζονται και σε προσιτές τιμές
 • Ενθάρρυνση της πολιτικής βούλησης για τη λήψη δύσκολων αποφάσεων και επίτευξη μεγαλύτερης υπευθυνότητας και λογοδοσίας, σε μια κοινή βάση αρχών, κατευθύνσεων και μεθόδων συνεργασίας για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας
 • Επιδίωξη συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερομένους, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς στο χώρο της ογκολογίας.

 

Σε συνέχεια της αναλυτικής παρουσίασης των στόχων της Πρωτοβουλίας All.Can στο πλαίσιο του 3ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ που πραγματοποιήθηκε 1-3 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, κάνουμε το επόμενο βήμα, διοργανώνοντας στις 21 Φεβρουαρίου κλειστή Επιστημονική Συνάντηση για πληρέστερη ενημέρωση των βασικών  εταίρων στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα. Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι της Εταιρείας  Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ), της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας (ΕΕΧΟ), της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (ΕΕΠΑ), της Ομάδας Νέων Ογκολόγων της ΕΠΟΕ (ΟΝΕΟ), του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ), οικονομολόγοι υγείας, εκπρόσωποι της βιομηχανίας.

Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι να εγκαινιάσουμε τον εποικοδομητικό διάλογο για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης, με μια πρώτη χαρτογράφηση των «ανεπαρκειών» όπως έχουν καταγραφεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, να αναζητήσουμε τρόπους συνεργασίας που θα οδηγήσουν στην υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, πάντα σύμφωνα με όσα είναι σημαντικά για τους ασθενείς.

Πεποίθησή μας είναι ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κατανομής των πόρων για τον καρκίνο δεν είναι απλά θέμα περικοπής ούτε και αύξησης δαπανών, αλλά πολύ περισσότερο εύρεσης τρόπων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων με κριτήριο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

Για να υπάρξουν βιώσιμα αποτελέσματα βελτίωσης απαιτείται η λήψη δύσκολων αποφάσεων και η υλοποίησή τους με όρους μακροπρόθεσμων επενδύσεων και όχι βραχυπρόθεσμων διορθωτικών κινήσεων πολιτικής.

Όμως πέρα από τις λύσεις μακροπρόθεσμης εμβέλειας που συνεπάγονται σχεδιασμό, στρατηγικές επιλογές,  κόστος. και ρυθμιστικές αποφάσεις, θεωρούμε εφικτό να υπάρξουν άμεσα μικρές, αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις στη φροντίδα για τον καρκίνο, βασιζόμενοι στην εμπειρία των εταίρων της ογκολογικής κοινότητας και την εμπειρία των ιδίων των ασθενών.

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, σε ένα ευρύ και διεθνές πλαίσιο όπως αυτό της πρωτοβουλίας All.Can, μπορούν να οδηγήσουν σε προτάσεις που παράγουν μικρές και μεγάλες «νίκες» κατά της αναποτελεσματικότητας στην ογκολογική περίθαλψη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.


Αποδελτίωση