Επιλογή Σελίδας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ALL.CAN INTERNATIONAL

Η διεθνής πρωτοβουλία All.Can είναι μία διεθνής πλατφόρμα διαλόγου η οποία δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας και την καλύτερη αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων στα συστήματα υγείας με τελικό στόχο την βελτίωση των εκβάσεων για τους ασθενείς.

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της η All.Can έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα σε δεκατέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τη δημιουργία αντίστοιχων εθνικών πρωτοβουλιών/πλατφορμών, οι οποίες μέσω των δράσεων τους στοχεύουν στην επίτευξη μίας βιώσιμης, αποτελεσματικής, καινοτόμου και επικεντρωμένης στον ασθενή περίθαλψης και φροντίδας για τον καρκίνο.

Η All.Can συγκεντρώνει στους κόλπους της εκπροσώπους ασθενών, επαγγελματίες και επιστήμονες υγείας, εμπειρογνώμονες του τομέα υγείας, οικονομολόγους και managers υγείας, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και εκπροσώπους της βιομηχανίας που δεσμεύονται για την υλοποίηση αυτού του στόχου.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ALL.CAN GREECE

Η All.Can Greece, συστάθηκε στο τέλος του 2018 με σκοπό τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη φροντίδα του καρκίνου, οι οποίοι έχουν την σταθερή βούληση να συνεργασθούν, να παρέμβουν, να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο, να αναλάβουν δράση και κοινές πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας.

Το όραμα της είναι η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής και της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο μέσα από μία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη φροντίδα για τον καρκίνο σε όλη την πορεία του ασθενούς στο σύστημα υγείας– συμπεριλαμβανομένης της έγκυρης και έγκαιρης διάγνωσης, πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, ψυχολογικής υποστήριξης και επανένταξης στην καθημερινότητα μέσα από ένα δημοσιονομικά βιώσιμο τρόπο.

Στα δύο χρόνια δράσεων της η All.Can Greece πέτυχε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο.

 

Πιστή στο όραμα και τους στόχους της η All.Can Greece, μέσα από τη διαβούλευση των εμπλεκόμενων μελών-φορέων και με βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την διεθνή έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των ασθενών με καρκίνο, εστιάζει σε μία σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το όραμα και τους στόχους που έχουν τεθεί.

 

Συγκεκριμένα και με τίτλο «Με στόχο τη βέλτιστη ογκολογική φροντίδα», την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 16:00 – 19:00, θα πραγματοποιηθεί μια διαδικτυακή ενημέρωση με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση όλων εμπλεκόμενων στην ογκολογική περίθαλψη φορέων, αλλά και την αποτύπωση του έργου και των προοπτικών της Εθνικής Πλατφόρμας All.Can Greece, και θα παρουσιαστούν  μεταξύ άλλων:

  • το μέχρι σήμερα έργο της All.Can Greece,
  • οι εν εξελίξει δράσεις,
  • οι προοπτικές που ανοίγονται εν μέσω της πανδημίας, 
  • το συνοπτικό πρόγραμμα δράσης για το 2021
  • ο νέος ιστότοπος της All.Can Greece
  • το ενημερωτικό βίντεο για την All.Can Greece
  • οι επιπτώσεις της πανδημίας στους ογκολογικούς ασθενείς  σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας
  • παρουσίαση της άυλης συνταγογράφησης και συζήτηση σχετικά με τα εμπόδια στη χρήση από τους ασθενείς, αλλά και τις δυνατότητες επέκτασης και σε άλλους τομείς