Επιλογή Σελίδας

Η All.CanGreece διοργανώνει διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο:

«Η Σημασία των Δεδομένων για την Ογκολογική Περίθαλψη»

την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021 και ώρα 16.00 – 18.30

Γενικά στοιχεία:

Κεντρικό θέμα της Ημερίδας θα αποτελέσει η παρουσίαση δύο ερευνών της All.CanGreece σχετικά με τις καθυστερήσεις στην έναρξη της θεραπείας και των ακτινοθεραπειών για τους ογκολογικούς ασθενείς στην Ελλάδα, καθώς και η παρουσίαση της πανευρωπαϊκής έρευνας της All.CanInternational για την αξιοποίηση των δεδομένων στην βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης.
Οι δύο μελέτες της All.CanGreece υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Καποδιστριακό.
Η μελέτητης All.CanInternational, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Μαΐου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα η Ημερίδα θα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

  • Covid19 & καρκίνος: Νέες προκλήσεις ένα χρόνο μετά
  • Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Πανδημία Covid19
  • Παρουσίαση μελέτης της All.CanGreece: Καθυστερήσεις στη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας
  • Παρουσίαση μελέτης της All.CanGreece: Η ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα
  • Παρουσίαση μελέτης της All.CanInternational: Αξιοποιώντας τα δεδομένα για καλύτερη φροντίδα
  • Συζήτηση – Συμπεράσματα