Επιλογή Σελίδας

Συνέδρια - Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει κάθε χρόνο την Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών (ΕΓΣ). Το άρθρο 19 ορίζει τις υποχρεώσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ως εξής

  1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης ΕΓΣ
  2. Έγκριση απολογισμού δράσεων Δ.Σ. για το προηγούμενο έτος
  3. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Χρήσης
  4. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το παραπάνω διάστημα.
  5. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης νέας περιόδου και έγκρισή του από το σώμα
  6. Οικονομικός προϋπολογισμός νέας περιόδου και έγκριση από το σώμα

Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής (κάθε τρία χρόνια)

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2023

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Σεπτέμβριος 2022

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021