Επιλογή Σελίδας

Πρόεδρος ΕΛΛΟΚ, Πρόεδρος ΕCPC-European Cancer Patient Coalition, μέλος της Επιτροπής Καταναλωτών & Ασθενών (PCWP), και της Ομάδας Διοίκησης του ΕNCePP-Eυρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Φαρμακο-επιδημιολογίας & Φαρμακο-επαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μέλος της  Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον Έλεγχο του Καρκίνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Ποιότητα της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Καρκίνο του Μαστού, μέλος  της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των προδιαγραφών των εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας στη κινητή τηλεφωνία στην υγεία, μέλος των Ομάδων Εργασίας της Κοινής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  τον έλεγχο του καρκίνου (CanCon),  και  εκπρόσωπος της ΕCPC στο ερευνητικό έργο eSMART, μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του έργου ΤRANSCAN II.  Είναι μέλος της Society of Participatory Medicine/USA και της PAIR-Patient Advocates in Research. Είναι μέλος Ελληνικών & διεθνών οργανώσεων και επιτροπών ασθενών με καρκίνο.