Επιλογή Σελίδας

Η έρευνα Unlocking the Potential of Precision Medicine in Europe”, της οποίας η παρουσίαση θα εστιάσει στα αποτελέσματα που αφορούν τη χώρα μας, υλοποιήθηκε το 2020 από

  • το Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας για την Παθολογία (IQN-Path),
  • τον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Ασθενών με Καρκίνο (E.C.P.C) και
  • την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (E.F.P.I.A).

Η Ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση των αρμοδίων φορέων για τα αποτελέσματα για τη χώρα μας της ευρωπαϊκής έρευνας βιοδεικτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Επίσης στοχεύει στο να αναδείξει το επίπεδο της πρόσβασης των ασθενών στους ογκολογικούς βιοδείκτες και της ποιότητας των εξετάσεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες, επισημαίνοντας τις ανεπάρκειες του συστήματος σήμερα και προτείνοντας συστάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος αποζημίωσης και του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Η έρευνα καταγράφει και αξιολογεί την υπάρχουσα διαθεσιμότητα, ποιότητα και τους τρόπους αποζημίωσης των βιοδεικτών στα κράτη της Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξετάζει τις ανεπάρκειες, τις προκλήσεις και τα εμπόδια, τα οποία τα ευρωπαϊκά κράτη – μεταξύ των οποίων και η χώρα μας – καλούνται να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν προκειμένου να ενσωματώσουν τα τεστ βιοδεικτών στις νέες εξελιγμένες θεραπευτικές επιλογές.

Επιπροσθέτως, καταδεικνύει τις εξαιρετικές προοπτικές που ανοίγουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των βιοδεικτών για την εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής, την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας καθώς και των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών που μπορούν να προκύψουν για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.Ταυτόχρονα, ως επιστέγασμα των αποτελεσμάτων της έρευνας προτείνει συστάσεις βιώσιμων πολιτικών προς βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών και της ποιότητας των νέων θεραπειών με την χρησιμοποίηση βιοδεικτών.

Με το παρόν σύστημα, η τελευταία επικαιροποίηση της λίστας των αποζημιούμενων βιοδεικτών έγινε το 2014 (ΦΕΚ 1511/Β/6.6.2014) με προσθήκη το 2018, χωρίς όμως την πλήρη εφαρμογή της. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να αναδειχθεί η αξία των νέων βιοδεικτών για την εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για κάθε ασθενή και η ανάγκη πρόβλεψης του τρόπου διασφάλισης ποιότητας των διαγνωστικών εξετάσεων μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο για τα επόμενα βήματα ενός ευέλικτου και αποδοτικού συστήματος πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας εξετάσεις βιοδεικτών.

Αυτό θα βοηθήσει στην εξομάλυνση των σημερινών στρεβλώσεων τόσο στην αποζημίωση των βιοδεικτών όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων και θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να  ενισχύσει την ιατρική ακριβείας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως η αλληλούχιση νέας γενιάς -NGS σύμφωνα με τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες σε ένα πλαίσιο οικονομικής αποδοτικότητας.

Η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη διαχείριση των βιοδεικτών στην Ελλάδα θα δώσει τη δυνατότητα  απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες που προσφέρουν το μέγιστο κλινικό όφελος, σήμερα και θέτει τις αυριανές βάσεις για τη διαχείριση της αυξανόμενης ζήτησης για ιατρική ακριβείας στην ογκολογία. Θα βοηθήσει επίσης στην εξομάλυνση των σημερινών στρεβλώσεων τόσο στην αποζημίωση των βιοδεικτών, όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων και θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να  ενισχύσει την ιατρική ακριβείας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως η αλληλούχιση νέας γενιάς -NGS σύμφωνα με τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Πέραν της ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και της ογκολογικής κοινότητας, επιδιώκεται η ενημέρωση των 40 συλλόγων ασθενών που εκπροσωπεί η ΕΛΛΟΚ σε όλη την Ελλάδα, των ασθενών, του κοινού,και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με την αξία που προστίθεται στην ογκολογική περίθαλψη και τις προοπτικές που ανοίγονται για τη βελτίωση της αντιμετώπισης του καρκίνου, με τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τη συνδρομή των νεότερων βιοδεικτών στη αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

 

Διαβάστε περισσότερα:

  1. Unlocking the potential of precision medicine in Europe- 2021

https://www.efpia.eu/media/589727/unlocking-the-potential-of-precision-medicine-in-europe.pdf

  1. Unlocking the potential of precision medicine in Europe – improving cancer care through broader access to quality biomarker testing -2021

https://www.efpia.eu/media/589673/biomarker-testing-summary-final-version.pdf

  1. Access to Personalised Oncology in Europe : a report by LSE consulting, commissioned by EFPIA and contributed by the CDDF (November 2020)

https://efpia.eu/media/580518/access-to-personalised-oncology-in-europe.pdf

  1. Joint Position Paper on Personalised Oncology Value of personalised oncology treatments and biomarkers

https://www.efpia.eu/media/413391/191204-joint-cddf-ecpc-eop-position-paper-on-precision-oncology-final.pdf

  1. CDDF MULTI – STAKEHOLDER WORKSHOP on Biomarkers and Patient Access to Personalised Oncology Drugs in Europe 24th and 25th September 2018 Meeting report

https://cddf.org/files/2018/11/CDDF-Biomarker-Meeting-Report-Final.pdf

  1. Call for Action: Biomarkers in the Era of Medicines Francesco de Lorenzo, ECPC President -2017

https://ecpc.org/wp-content/uploads/2017/12/ECPC_Call_for_Action-Francesco_De_Lorenzo.pdf

  1. Cancer Biomarkers in the Era of Personalized Medicine -2017

https://ecpc.org/wp-content/uploads/2017/12/ECPC_BiomarkersEventReport.pdf