Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συνεργάζεται με τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης – MOMus και την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) σε ένα πρόγραμμα εικαστικής ψυχοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς, με τίτλο CAre Art.

Το πρόγραμμα CAre Art αποσκοπεί στην ευημερία των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους, και συγκεκριμένα στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην ψυχολογική ενδυνάμωση, τη συνειδητότητα και την ψυχοεκπαίδευση των συμμετεχόντων αξιοποιώντας τα έργα των συλλογών και των εκθέσεων του MOMus.

Η επίσκεψη σε ένα μουσείο μπορεί να αποβεί μία ιδιαίτερα μεταμορφωτική ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Οι εκθέσεις των μουσείων στοχεύουν στην προσωπική εμπλοκή του επισκέπτη με το θέμα που πραγματεύονται και ως εκ τούτου, αποτελούν την αφορμή για την αρχή μιας θεραπευτικής διαδικασίας. Σημαντική θεραπευτική αξία έχει το γεγονός ότι ο χώρος του μουσείου δεν είναι ένας ιατρικός χώρος, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα διαφυγής από την καθημερινότητα καθώς και της περισυλλογής και του αναστοχασμού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες δημιουργούν δικά τους έργα, έχοντας ως αφορμή τις αφηγήσεις που προκύπτουν από την επαφή με τα έργα τέχνης, καθώς και τα προσωπικά τους αιτήματα, με στόχο να εκφράσουν και να διαχειριστούν συναισθήματα και σκέψεις.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.momus.gr/news/CAreart

E-mail: info@momus.gr

Τηλ: 2310 589141

Συνεργαζόμενοι φορείς: