Επιλογή Σελίδας

ECPC AGM BRUSSELS 7 – 9 June 2019

ECPC AGM BRUSSELS 7 – 9 June 2019 Όπως θα έχετε ήδη ενημερωθεί από την ECPC, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρόκειται να πραγματοποιηθεί φέτος στις 7 – 9 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλλες. Μπορείτε να επωφεληθείτε και να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή ώστε να τακτοποιηθεί...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (HTA)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (HTA) Με αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου, η European Cancer Patient Coalition – ECPC, εγκαινίασε μια νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα για ασθενείς και υποστηρικτές, στην οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των...

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε. Ενδεικτική της ισχυρής πολιτικής βούλησης που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των άτυπων φροντιστών ήταν η πρόσφατη προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του...