Έρευνα για τη απασχόληση σε σχέση με τον καρκίνο

Ο Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ασθενών για τον Καρκίνο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου δημιούργησαν την έρευνα σχετικά με την κοινωνικοοικονομική επιβάρυνση του καρκίνου στην Ευρώπη, η οποία είναι διαθέσιμη σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες (και στα Ελληνικά).