Κατσορίδας Δημήτρης

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛ.Ο.Κ Κατσορίδας Δημήτρης Περιθάλπων/Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Δ.Μπαζιωτοπουλος (Ασθενείς εργαζόμενοι)

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛ.Ο.Κ Δ.Μπαζιωτοπουλος/Ελευθερος Επαγγελματίας Ασθενείς εργαζόμενοι Βιωματική εμπειρία ασθενών που επέστρεψαν ή επεδίωξαν να επιστρέψουν στην εργασία...

Ρένα Μπαρδάνη

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛ.Ο.Κ Εχουν κίνητρα οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη θέση εργασίας προσωπικού που απουσιάζει για μακρά διαστήματα λόγω ασθενείας; Ρένα Μπαρδάνη/Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού...

Χριστίνα Καρτσιώτου (Ασθενείς εργαζόμενοι)

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛ.Ο.Κ Χριστίνα Καρτσιώτου/Διευθύντρια Πωλήσεων D2D ομίλου ΟΤΕ Ασθενείς εργαζόμενοι Βιωματική εμπειρία ασθενών που επέστρεψαν ή επεδίωξαν να επιστρέψουν στην εργασία...