Η 13η Οκτωβρίου κάθε χρόνο, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα για τη Θρόμβωση, με σκοπό να
αναδείξει έναν σοβαρό και ταυτόχρονα εξαιρετικά υποτιμημένο κίνδυνο για ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού, το οποίο στην πλειοψηφία του δεν έχει καμία απολύτως ενημέρωση και δεν
αντιλαμβάνεται το πραγματικό μέγεθος του κινδύνου.