Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον
Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας και καλεί την Ελληνική Πολιτεία να αναλάβει άμεσα δράση για
τη διασφάλιση της συμμετοχής της ώρας μας σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες που
πρόκειται να αναπτυχθούν φέτος και τα επόμενα χρόνια με στόχο την παροχή
αποτελεσματικής φροντίδας στα παιδιά και τους εφήβους που νοσούν από καρκίνο και στις
οικογένειές τους.